Wargo Krann

Zeltron og rompirat. Rakah Murrg var for en tid medlem av mannskapet hans. Wargo eide en middels stor flåte av små og mellomstore skip, især eldre modeller i YG- og YT-serien, samt en brokete skare av starfightere. Flaggskipet hans, The Nasty, var en modifisert Munificent-klasse IGBC-fregatt, hvor droidstasjonene var byttet ut med ekstra lasterom med plass til slaver. Spesialiteten hans var nemlig å angripe små og ubeskyttede bosetninger for å røve med seg unge, attraktive eksemplarer av hvilken art som nå bodde der og selge dem som sexslaver.

Krann var ikke spesielt godt likt av mannskapet sitt, til tross for evnene som arten hans ga ham. Det kan trolig være et utslag av at han viste psykopatiske trekk og gjerne brukte sin evne til å kontrollere andres følelser på en rekke hersketeknikker, og i verste fall som en torturmetode. Han var dog like opptatt av sex som de fleste andre zeltroner, men brydde seg sjelden med å sjekke om motparten var villig før han henga seg til denne lille hobbyen.

Ca. 3 ABY ble Krann bekjempet av Darlan Serra, og piratene hans gitt tilbudet om å la seg verve til GLC. Hva som skjedde med Krann selv vites ikke. Vel, Serra vet det nok, men ingen har spurt ham foreløpig.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License