Kraftskjold

De fleste moderne Docking bays og hangarer som er i rommet bruker kraftskjold, (en: forcefields) som hindrer at atmosfæren og trykket slipper ut. Er det er et tynt kraftfelt som dytter inn mot hangaren med litt over 1 AT kraft, sånn at atmosfæren ikke slipper ut, og det er litt motstand sånn at det ikke er så lett å ramle ut og dø (selv om star wars-space er ganske mye mindre farlig enn vanlig space). Prinsippet er essensielt det samme som når du holder et glass opp ned under vann: lufttrykket hindrer at vannet fosser inn i glasset. Noen versjoner har antagelig et felt som presser andre veien også, for ellers blir alt som kommer i nærheten sugd inn i hangaren.

Det brukes sånn litt om en annen, fordi denne typen har sine fordeler, og ståldør/luftsluseløsningen har sine.
Ståldører er litt stress å åpne og lukke, og hvis du ikke har et sånt stråleskjold som holder skipets atmosfære på plass, vil det bli litt styr når blastdøra åpnes og trykket utjevnes. Fordelen med ståldør er at så og si alt kan trenge gjennom stråleskjold beskrevet over, alt fra sløve teknikere til romskip, turbolaserskudd og protontorpedoer, også bruker de ikkeno strøm sammenligna med de derre nye stråletypene.

I tillegg så finnes det sånne stråleskjold som er ugjennomtrengelige, men gjennomsiktige. Her brukes enten to skjold med litt avstand for å skape en sluse, eller så er selve skjoldets styrke regulbart, så det kan nedjusteres for å slippe skip gjennom. For å hindre at ting slipper inn eller ut vil det være ett lite område, f.eks en skive 5 mililmeter tykk, med et kunstig trykk på drittmange AT som presser utover. Du kan lene mot sånne vegger uten å være redd for å dette gjennom - det vil vel føles som å presse mot motvind. Du kan antagelig denge på det med vibroøks eller lyssabel også, men det kommer ikke til å ha noe effekt.

En siste type er jo sånn laserskjold - de som er farlige å komme i kontakt med. Her er det vel varierende om de er "harde" eller du kan ta hånda di gjennom, poenget er at du brenner opp hvis du kommer for nærme.

Per 4 ABY er det vanligste regulerbare stråleskjold, med blastdører i tilfelle det blir trøbbel. Dette er forholdsvis moderne tech, og eldre eller fattigere innstallasjoner bruker kanskje mer tungvindte metoder. Jo dyrere og nyere stråleskjoldet er, jo kortere tid tar det å regulere kraften opp eller ned.
På sivile spaceports er det vanligste å ha sånne gjennomflybare stråleskjold og blastdoors. På militære skip og installasjoner vil det vanlige være å la døren være lukket eller skjoldet ugjennomtrengelig, og ha blastdørene enten alltid igjen, eller klar til å lukkes kjapt (sånn som the invisible hand gjør i starten av EPIII.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License