Koth Ab'lon
koth

Koth er en aldrende bothaner som har jobbet hele sitt voksne liv for Bothan SpyNet. Begynte å ta en personlig interresse i Keyan Pressin da denne var ung og uskyldsren, og er nå nærmest ubrytelig lojal til ham.

Koth er kanskje den stilleste og mest unnselige snikmorderen som finnes på GLC-basen. Han halter rundt med stokk og klager over isjas, men er egentlig en fantastisk god skuespiller og utrolig dødelig. Tar med letthet på seg forskjellige roller for å kunne være lett å overse og dermed ta seg inn i til tider strengt bevoktede områder.

Koth har lyst til å skjære en bit eller to av doktor Joon for dennes deltagelse i Imperiets grusomheter på Bothawui. Kun det at Keyan ser ut til å sette en viss pris på doktoren gjør at han er trygg fra Koths rettferdige harme - foreløpig.

Koth er persona non grata på Barab I etter å ha forsøkt å myrde Høykongen under litt pinlige omstendigheter.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License