Dr. Hym
korlan.jpg

Navn: Korlan Hym
Alder: 25
Rase: Menneske


Bosatt på den ganske skjermede, fredelige planeten Achillea. Korlan Hym er en idealistisk og omsorgsfull mann som utøver sitt arbeid som lege etter beste evne. Han ble forelsket i Tia da hun var pasienten hans, etter å ha krasjlandet på planeten. Til tross for at han utviklet et nært og godt forhold til Tia, var Korlan intelligent nok til å forstå at det aldri ville være, fordi fortiden hennes før eller senere ville innhente henne. Da Rebo Joon etter noen måneder dukket opp for å hente henne, taklet han det derfor på en imponerende god måte. Nesten blottet for selviske tanker, har Korlan Hym alltid andres beste i tankene, og det faller ham naturlig å tilsidesette sine egne ønsker hvis det oppstår konflikter.

("Jævla homo" sier Joon om den saken. Men ikke så Tia hører det.

Keyan har forlengst plassert ham i kategorien "blodfattig gummiape", og latt det bli med det.)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License