Kontar "Constrictor" og Arvay "Pazaak"

Jegerduo som spesialiserer på å ta inn bounties levende. Mennesker. Kontar er tidligere K'thri -wrestler.

kontar

Kontar la Joon i jern på Ryloth, men ble jaget på flukt av Tia og Keyan før han fikk til å gjøre så mye mer. Går med hatt.

Tilbake

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License