Kedcus Selray
selray.jpg

En dusørjeger som forsøkte å fange Pol Virten på oppdrag av Tyber Zann. Virten har fortalt at han var den første av Zanns jegere som fant ham, men Pols folk skjøt ham ned og Pol kastet ham utfor et av Nar Shaddaas mange stup.

Han brukte rustning med blant annet stemmefordreier.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License