Kavilo

Menig Kavilo

Kavilo.jpg

Kavilo er ikke en av rodianene som avkrefter stereotypen. Kavilo er fylt av hat. Hat mot imperiet, som drepte familien hans, hat mot nesten alle andre rodians, som drev klanen hans I eksil, og hat mot darksidere, som drepte maken hans. Med ingenting igjen å leve for har Kavilo bestemt seg for å risikere livet for å knuse imperiet og gjøre galaksen et bedre sted for de som skal leve I den. Han har ingen respekt for eget eller andres liv, men ser alikevel på seg selv som en beskytter av de svake. Ble sparket ut av Allianse-hæren for dårlig corps d'esprit (og fordi han er en sosiopat), men Keyan så hvordan denne utbrente rodian-kroppen kunne være nyttig. Er respektert, men på ingen måte likt av sine medsoldater.

Kavilo

Menig Kavilo
Male Rodian Scout 1/Soldier 4/Scoundrel 1
Age: Hair: Eyes:
Height: Weight: Clothing/Appearance:
Destiny X, Force X
Init: +12; Senses: Perception +9 rr
Languages: Basic, Rodese, Shyriwook, Binary
Defense: Ref 21 (flat-footed 19), Fort 22, Will 18
HP: 68, Threshold: 22
Speed: 6 squares
Melee: Feltspade +5 (1d8+3)
Ranged: Hvy Blaster Pistol +9 (3d8+3)
Ranged: Scoped Blaster Rifle +8 (3d8+3)
Base Attack +4, Grp: +8
Attack Options:
Special Options:
Str 12 +1
Dex 18 +4
Con 14 +2
Int 14 +2
Wis 12 +1
Cha 6 -2
Talents: Improved Stealth, Devastating Attack, Dirty Fighting, Dastardly Strike
Feats:Weapon Group Proficiency (Pistols, Simple Weapons, Rifles), Armor Group Proficiency (Light), Shake it off, point blank shot, power blast, cunning attack, careful shot, precise shot
Skills: Endurance +10, initiative +12, perception +9 RR, stealth +12, survival +9
Possessions: Scoped Blaster Rifle, sidearm, Ghillie mesh, Armor

Tilbake til Lag 8

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License