Kadio

Commander Kadio Ellor

200px-Duros_officer2.jpg

Kadio Ellor var fra en duresisk handelsfamilie, involvert i the Trade Federation. Ikke veldig høyt opp, men ikke lavest ned heller. Siden han ikke var førstefødt satset han på en karriere i handelsmarinen, den delen familien hans hadde interesser i. Han arbeidet som maskinoperatør på et større forsvarssskip, en rolig nok rolle. Han merket seg de store skattene betalt til republikken uten at republikken hadde ressurser og makt til å faktisk beskytte de duresiske handlesinteressene. Store summer gikk til republikken som ikke ga noe tilbake - penger som kunne gått til forsvar og også til folk flests beste forsvant i et byråkratisk sluk, og som skipsmannskap så han dureserliv tapt til piratangrep titt og ofte.

Dette var bakgrunnen for at Kadio hev seg inn i separatistsaken med fyr og flamme. I denne situasjonen viste hans naturlige talenter seg, og han steg raskt i gradene. Han deltok i flere trefninger, og i enkelte på bakken så han mange nok av sine venners liv gå tapt til jediene. Etterhvert fikk han kommando på sin egen lille krysser, og i et slag fikk han intel om at flere jedier var ombord på et enkelt transportskip på vei til planeten, og prioriterte all ild på dette skipet, vel vitende om at disse jediene ikke kunne deflektere prosjektiler i verdensrommet. Hadde en "Bysos" under sin kommando på et tidspunkt.

Separatistene tapte, og det viste seg til alt overmål at hele krigen bare hadde vært et politisk spill. Dette gjorde inntrykk på Kadio. For han var en idealist. Han hadde slåss for å kaste av seg åket til den gjennomkorrupte republikken, og nå falt hele hans verdenssyn i grus. Tanken på alle de kameratene hans som hadde dødd for ingenting…grufullt. Og dette Imperiet - verre selv enn den gamle republikken hadde vært. Først mistet han rett og slett motet. Tok små sjåfør og pilotjobber, noe han var grovt overkvalifisert til, duros som han var. Men Kadio Ellor er ikke typen til å legge seg ned og dø…

Kadios aktivitet i perioden før han sluttet seg til rebellalliansen er ikke veldokumentert, men det virker sannsynlig at han arbeidet sammen med rompirater, og brukte sin betraktelige taktiske sans og evner som flåtekommandant til deres fordel. Han sluttet seg til Alliansen en stund etter at den ble grunnlagt, og har hatt en mellomlederposisjon i transportflåten der. Hvorfor en mann av hans kompetanse ikke har hatt en høyere rang har nok mye å gjøre med hans brogete fortid, og uttalte stolthet av at han ikke ville valgt en annen side en sin hjemplanets uansett - det har ikke gitt ham mange gratisvenner blant gamle klonekrigsveteraner.

Han ble rykket opp fra sjefssensoroperatør på et større skip til NK på Iron Integrity kort tid etter slaget om Mon Calamari. (Etter at han hadde fullført et troppetransportoppdrag til Sullust.) Han ser ut til å ha grepet sjansen gitt ham i GLC med begge hender, men mange forblir skeptiske, også i hans egen organisasjon. Sikkert er det i alle fall at denne svært kompetente marineoffiseren har tilbragt lang tid i en ussel stilling i Rebellalliansen uten å mukke før han sluttet seg til GLC.

Deltok personlig i bordinga av "Cold Science". Teamet opp med lag 8, og fant en lapp med vital informasjon. Sist sett ledende Iron Integrity i strid mot to større imperielle fregatter.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License