Judgement Squadron

GLC-skvadron ledet av sullustinnen Mueb Luul. Disse guttene flyr Alliansens gamle og solide bombefly: Y-wingen. Disse skipene egner seg dårlig til dogfights, og beskyttes som regel av Probos, Noonan og Fury. De har uten tvil overlegen ildkraft, og bruker protontorpedoer og nøytronbomber til å ta ut nøkkelmål.

Judgement Leader: Mueb Luul (Sullustan/Duros) - "Judge"
Judgement 2 (Human/Sullustan) - "Killzone"
Judgement 3 (Kel Dor/Duros) - "Assassin"
Judgement 4 (Sullustan/Sullustan) "Ugly"
Judgement 5 (Human/Human) - "Super"
Judgement 6 (Duros/Mon Calamari) - "Nexu"
Judgement 7 (Sullust/Gungan) - "Stupid"
Judgement 8 (Human/Human) - "Bipod"
Judgement 9 (Quarren/Human) - "Undertow"
Judgement 10 (Human/Sulllustan) - "Payload"

Falne:
"Krayt", Durosen Krallet, Y-winggunner på JDG-3. Fløy sammen med Tia over Rhen Var, ble drept da hun kolliderte med en TIE.
"Wavecrest", Mon Calamari Y-wingpilot i JDG-5, skutt ned over Rhen Var
"Squidface", Quarren Y-winggunner i JDG-5, skutt ned over Rhen Var
"Tailback", Sullustan Y-wingpilot i JDG-9, skutt ned over Rhen Var
"Zero", Human Y-winggunner i JDG-9, skutt ned over Rhen Var

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License