Jethro "Ham" Vex

RB-ener

Kommer fra en backwaterworld, ble lurt fra en relativt trygg tilværelse som fabrikkarbeider, til å bli soldat for rebellene. Er mer eller mindre den skapte grunt. Sterk, hardfør, flink til å skyte, ute av stand til å ta eget initiativ eller finne på krøll for de overordnede. Var god kompis med Sshik, og syns Keyan virker som en staselig kar. Er Skinka I tvil på hva han skal gjøre, setter han som regel opp RB'en, legger seg I stilling, og venter på ordre om å skyte.

Skinka

Human Soldier 6
Age: Hair: Eyes:
Height: Weight: Clothing/Appearance:

Force 5
Init: +3; Senses: Perception +1
Languages: Basic,
Defense: Ref 19 (flat-footed 17), Fort 16, Will 13
HP: hzz, Threshold: 14
Speed: 6 squares
Melee: Vibroblad +5 (2d6+4)
Ranged: Hvy. Rep. Blaster +5 (3d10+1)
Ranged: Blaster Pisotl +5 (3d6+1)
Base Attack +3, Grp: +X
Attack Options: Burst Fire
Special Options:

Str 14 +2
Dex 14 +2
Con 15 +2
Int 8 -1
Wis 10
Cha 11

Talents: Armored defense, Indomitable, Improved armored defense
Feats: Weapon Group Proficiency (Pistols, Simple Weapons, Rifles, Heavy, Advanced melee weapons), Armor Group Proficiency (Light, Medium), Quick Draw, burst fire, Weapon Focus: Hvy repeating blaster, Point blank shot, far shot
Skills: Climb +10, Jump +10, Endurance, +10
Possessions: Uniform, Hvy Repeating Blaster rifle “Leia”, blaster pistol, Utility Belt, 1 frag grenade, 3 medpack, Stormtrooper rustning (omlakkert, mangler hjelm).

Tilbake til Lag 5

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License