Jak Noraal

Løytnant Jak Noraal - Lagfører

Noraal.jpg

"In my experience, even force-users go down if you shoot them enough times in the face."

Jak Noraal er barnebarnet til jediridderen Alen Noraal. Alen holdt I mange år seg og familien sin skjult for ordenen, men sluttet seg til dem igjen når klonekrigene brøt ut. Det burde han ikke gjort, da han døde I slaget om Glee Anselm. Jaks familie hadde alltid enorm respekt for Jediridderne, til tross for at de ikke arvet Alens evner. Etter klonekrigen holdt familien seg I skjul, flyttet mye og Jak ble mer eller mindre oppvokst I rommet. Både Jak og faren sluttet seg til Kotas milits, og Jak er en av de få overlevende som ble tatt opp I Garm Bel Iblis' styrke, deretter I Alliansens regulære styrke. Keyan leste mappa hans, og sørget for å få jedi-barnebarnet inn I styrken, I tilfelle han kom til å trenge ham som posterboy. Har arvet sin bestefars lyssabel, og bærer den med stolthet.

Jak Noraal

Jak Noraal
Spaceborn Human Noble 4/Soldier 1/Jedi 1
Age: 31 Hair: Eyes:
Height: Weight: Clothing/Appearance:
Force 5
Init: +9; Senses: Perception +10
Languages: Basic, Quarrenese, Rodese, Arkanian, Shyriwook, Bocce, Binary, Feeorin
Defense: Ref 19 (flat-footed 18), Fort 21, Will 21
HP: 50, Threshold: 22
Speed: 6 squares
Melee: Lightsaber +6 (2d8+2)
Ranged: Blaster Pistol +7 (3d6+2)
Base Attack +5, Grp: +6
Attack Options:
Special Options:
Starship Maneuvers:
Str 10
Dex 12 +1
Con 12 +1
Int 16 +3
Wis 14 +2
Cha 12 +1
Talents: Inspire Confidence, Adept negitatior, Tough as Nails
Feats:Weapon Group Proficiency (Pistols, Simple Weapons, lightsaber) Point Blank Shot, Linguist, Im. Defenses, SF: persuasion, tactics, Quick draw, Armor Proficiency light, precise shot
Skills: deception +8, endurance +3, gather info +3, initiative +8, jump +2, knowledges +4, knowledge galactic lore +9, knowledge tactics +9, mechanics +4, perception +9, persuasion +13

Possessions: Uniform, Hvy Blaster Pistol (ikke standard-issue), Utility Belt, 1 frag grenade, 500 cr I personlig utstyr, Personlig Kodesylinder

Tilbake til Lag 8

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License