ISB

Imperial Security Bureau er Imperiets etteretning- og overvåkningsorgan. Majoriteten av ISB sorterer informasjon på jakt etter kriminelle og terrorister. Byrået har en mindre gruppe feltagenter som forsøker å infiltrere andre organisasjoner, både sivilie, fiendtlige og imperielle, på jakt etter forrædere og annet snusk. ISB er i teorien lojal til Imperiet, ikke Keiseren, men ultimat kommer dette an på den sittende Sentralkommandøren. ISB er dårlig likt, som regel sterkt fryktet av andre imperials.

Keyan Pressin elsker å utgi seg for å være ISB-offiser. Han utnytter det lille vinduet frykten og tvilen ISB-tittelen gir hos andre imperials. Deretter kaster han som regel granater på dem eller skyter dem i ansiktet. Eller slår dem i pungen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License