Iron Integrity

Crusader class-fregatt gitt i gave til Keyan Pressin for heltedåder på Mon Calamari. Brukt i noen få timer i krigen om Mon Calamari før Keyan ga ordre om at det skulle kræsjes inn i broen på fiendens star destroyer. Er GLCs offisielle flaggskip under kommando av General Keyan Pressin personlig. Durosen Kadio Ellor er Xo og leder skipet når Pressin ikke er ombord eller på vakt.
Integrity er i utgangspunktet en lett antifighter-korvett, men har fått påmontert to medium turbolaserkannoner på bekostning av soldat-innkvartering. Skipet er ikke i nærheten kraftig nok til å gå mot cruisere eller destroyere, men skal klare å gjøre god motstand mot andre fregatter og korvetter.Skipet huser også to små hangarer som vanligvis rommer to X-winger eller A-winger og ett transportskip.
Crusaderen er et relativt lite og manøvrerbart skip for sin klasse, med kun 200 meters lendge der standarden fort er over 350m. Som de fleste skip fabrikkert på Mandalore er Crusaderen designet for å kunne betjenes av så lite personell som mulig. Kun 30 menn er nødvendig for at skipet kan fly, men dette forutsetter at ingen problemer oppstår og at det ikke kommer i kamp.

Stjålet av Imperiet ved Aemon Daragon og u-stjålet like etterpå av Løytnant Seggor og restene av lag 9 Whisper.

Stats

Høyde: 60m
Lengde: 200m

Iron Integrity
[Converted Mandal Hypernautics Crusader-class Heavy Strike Corvette]
Colossal (Frigate) capital Ship
Init: -3 ; Senses: Perception +5
Defense: Ref 14 (flat-footed 12), Fort 37, +12 armor
HP: 720, DR: 20 SR: 115 Threshold: 137
Vacuum Speed: (3 squares/action)
Ranged: Concussion missile launcher
2 Medium Turbolaser cannons
5 Medium Point-defense Laser Cannons
Base Attack +0, Grp: +47
Attack Options: Autofire
Str 64
Dex 15
Con -
Int 18
Talents:
Skills: Initiative -3, Mechanics +5, Perception +5, Pilot -3, Use Computer +5
Crew: Minimum Flight:30; Battle ready: 165 Passengers: 100 to 400 (soldiers) now reduced to 100
Cargo Capacity: 20 tons Consumables: 1.5 months Carried Craft: Hangar 1
Hyperdrive: x2 (Backup x12), Nav Computer
Availability: Unique, normally Military Cost: Likely valued to 4,000,000cr
Tactical Fire: Sacrifice all attacks to halve enemy adjacent fighters SR until next round

Weapon: Proton Torpedoes Attack Bonus: +4, Damage: 9D10x2 Payload: 32 torps, Operator: Turret Gunner (1)

Weapon: Turbolaser Attack Bonus: +4 (-16 againts targets smaller than Collossal), Damage: 5D10x5 Operator: Turret Gunner (2)

Weapon: Point-defense Laser Cannons Attack Bonus: +4, Damage: 4D10x2 Operator: Turret Gunner (5)

1 bridge commander- kaptein, øverstkommanderende
chief navigator – ansvarlig for navigatører, og logistiske formål
chief helmsman- ansvarlig for alle piloter og essensielle systemoperatører
Båtsmann- den som sørger for at ting blir gjort, ansvar for kampdyktighet.
Executive Officer - bistår kapteinen, tar over for kapteinen,

Chief Engineer - sover i crew quarters, eget rom, har ansvar for samtlige teknikere, alt vedlikehold.
quartermaster -marine commander - sover i crew quarters, eget rom

Beskrivelser

Top Deck

- Fra venstre til Høyre.

Her huses priviligerte gjester, kapteinen og de øverste offiserene. Området er godt opplyst og luftet. Det er til og med plastikkplanter i hjørnene. Veggene og taket er plastikk off-white og gulvet en behagelig blå farge. Dørene er låst, og man trenger personlig klarering eller override for å komme inn, eventuelt være en av de høyere offiserene. Her er det soverom, et briefingrom og en offisersmesse med holotv og lounge. Sigarrøyk tillatt. Foran turboheisen er det en liste over hvem som har hvilken vakt på skipet.

Mot akter er også en torpedolauncher, tilgjengelig via en stige fra hoveddekket, og tilgangen til kommunikasjonsarrayet. Her er atmosfæren mye mer utilitær og skitten.

Lager: Tomt lagerrom. Skråtak. Lagringsplass for ting som er lit e nok tilå bli fraktet hit. Egentlig tenkt til offiserenes personlige effekter, eventuelt smugling. Nå er det noen tørrmatvarer som står der.

Offiserskjøkken: Lite kjøkken der maten til offiserene blir tilbragt/varmet opp. Vanligvis bemannet av tre mann. Standardkjøkkenutrusting, ekstra god mat.

Kontrollpunkt: Liten luke utenfor turboheisen. En vakt sjekker klarering og sluser folk videre. Vakten skal være KTS med blasterpistol satt på stun og stunbatong, og i skapet bak seg har han en carbine, en granat.

Fellesbad: Offiserenes dusjer, toaletter og vasker. Porselenservanter, glatte metallspeil. Tre refreshers.

Offisersmesse: En koselig stue med langt bord, sofa og holotv. Her spiser offiserene og lounger etterpå. Rommet minner mest om en preussisk stue, med fancy kunstig tapet. Lukter kontiuerlig av sigar.

Kahytt, Helmsman: Et ryddig rom med en bokhylle med driftsmanualer, et skap med armored flight suit og personlige effekter, et skrivebord med en datapad, og en ryddig seng.

Kahytt, Boatsman: Et rotete rom/kontor delt av et skjermbrett. Noe skap og bokhyller, et stort skittent bord med noe ark og en slags demontert motor på. Bak skjermen er et lite skrivebord, et skap med personlige effekter og en seng.

Kahytt, ExOff: Et ryddig rom/kontor delt av et skjermbrett. Skrivebord og bokhyller, skap. Bak skjermen er seng, skrivebord med personlige effekter.
I skrivebordet er en MC blaster pistol +1 search dc20

Kahytt, Navigatør: Et ryddig rom/kontor delt av et skjermbrett. I forkammeret er en stor holoprojektor med flere stjernekart innprogrammert, samt en bokhylle med loggbøker og fler kart. Bak skjermen er et lite skrivebord, et skap med personlige effekter og en seng.

Møterom: Stort rom med et langt bord og 11 stoler. I østenden er en stor viewscreen, nord i rommet er en stor holoprosjektør, i hjørnet er et lite bord med kjeks, kaffe og te. Her har kapteinen daglig møte med sine menn. Rommet har kapasitet til å kunne briefe ganske mange fler.

Kahytt, Kaptein: Et ryddig rom/kontor delt av et skjermbrett. Skrivebord, flere bokhyller med permer og noen skap. Bak skjermen er et lite skrivebord, et skap med personlige effekter og en seng. Her arbeider kapteinen med papirarbeid, ot intervjuer mannskap.
I skrivebordet er en datapad +1, DC20 for å kunne benytte. DC stiger med 2 for hver gang de feiler. Blant personlige eiedeler er et vibrosverd og en heavy blaster med skadeoppgradering. DC 18 og 22, search.

Kahytt, Passasjerer: Når skipet har VIP-passasjerer blir disse innlosjert her. Rommet har en del flyttbare vegger, og senger som kan slås opp. Rommet er veldig modulært.

Bad, passasjerer/kaptein: Dette badet er latterlig stort til å være på et romskip. Det blir benyttet av kapteinen når skipet ikke har VIP-gjester.

Torpedolauncher: Tilgjengelig via stige. Gunner og assisterende gunner. Selvladende system, 32 torpedoer. Turretet kan dreies til å sikte mot eget skrog, men kan da ikke avfyres. I hvileposisjon peker turreten rett mot passasjerkahytten.

Sensor Array Access: Heisen leder til et rom med noen datakonsoller, og en stor gitterdør stenger veien til neste rom. Her kan teknikerne begynne trøbbelskyting. Rommene har massevis av kraftledninger i langveggene, gulvet er rister. Dobbelt skråtak /¨¨¨¨¨¨¨\ og dårlig opplyst. Kvelende varmt her. For hvert femte minutt her må folk ta en fort d20+0 eller gå ned en condition som er persistent til de får kjølt seg ned i en minutt. Gitterdøren kan åpnes med tekniker access eller override. Eller mech DC 18, comp DC 25. I et skap er det fem romdrakter med innebygd comm.

Sensor Array Core: Her kan teknikere fikse problemer med sensorutstyret og sendere og mottagere. På ene veggen er det en luftsluse som leder til ryggen av skipet, om det trengs utvendige reparasjoner. I midten av rommet er det en god del vitale konsoller og dingser som går gjennom gulv og tak. Disse liker ikke å bli skutt på. I enden av rommet er det en tyngre dør, der bare teknikersjefer eller kommoffiserer har tilgang. Mech DC 22, comp DC 25

Communications Core: Mørkt rom med stammen til hovedantennen løpende gjennom. Hjertet til all mottakk og sending av signaler.

Main Deck

På hoveddekket er broen, hjertet av skipets operasjon og escape podene. Interiøret er mørkt blå vegger og mørk grå gulv og tak, med diskrè spots, noe a la Normandy. På kommandobroen blir de viktigste avgjørelsene tatt, det er her kapteinen og helmsmannen styrer, og lenger bak blir deres ordre regulert og utført via datasystemer. Kun bropersonell og høyere offiserer har tilgang hit. Broen og kontrollrommet er adskilt av en blastdoor. Disse er som regel åpne, men er det stengt er DC 30 for å åpne, eller autoriasjon.

Gangen fra østre blast door er bygd med dekke for å gjøre det ekstra vanskelig for bordere å nå hjertet av skipet. Halvt cover og mulighet for å montere tyngre skyts.

Broen: Kileformet rom. I front sitter piloten, flankert av sine to kopiloter. Kapteinen står på gangbroen og har oversikt og gir ordre. Veggene er dekket med holoskjermer som gir masse informasjon. Nord sitter sensoroffiseren som filtrerer og formidler sensorinfo til kapteinen, i sør sitter systemoperatøren som holder oversikt over våpensystemer, skjold, og skipets generelle tilstand. Over kopilotene er det i kampsituasjoner et holokart som gir oversikt over slagets gang. Broen er bemannet med kun pilot og kopiloter under normale forhold.

Kontrollrom: Her kommer ordrene fra broen, blir regulert til konkrete forespørsler og sendt videre til den aktuelle skipsenhet som skal utføre. Hvis kapteinen ber om mer skjold mot baugen finner skjoldoperatøren ut hvor mye de kan øke skjoldet uten overbelastning, og sender det videre til skjold/skadekontroll. På denne måten blir ingen overbelastet med ansvar, og er klare til å motta nye ordrer. Her styres interne systemer, skjold, sensorer, interstellar kommunikasjon, intern kommunikasjon, våpensystemer, skipets status osv. Dette rommet er alltid fullt bemannet.

Skjold/skadekontroll: Et rom med fire datamaskiner og en holografisk fremstilling av skipet og skjoldgeneratorene. Her kan operatørene i finstyre generatorene, og overvåke skipets tilstand. Dette rommet er vanligvis ikke bemannet, men i kritiske situasjoner skal det være fire mann her.

Stridsrom: Kommandosentralen ombord. Rommet har en stor holoprojektor, to datakonsoller og en glasskjerm. Om skipet brukes som flaggskip, eller leder fightere brukes dette rommet til å overvåke fiendens og allierte styrkers posisjoner, for at kommandøren skal kunne lede sine skip. Rommet er vanligvis ikke i bruk, men det bør bemannes med to til fire mann. Om skipet ikke er direkte involvert i en trefning er det like rimelig at kapteinen befinner seg her.

Sensor/kommunikasjonkontroll: 3-til 9 operatører er alltid i tjeneste her. Sensorer og kommunikasjonslinjer overvåkes. Forespørsler via PA-anlegg mottas her. Viktig informasjon blir videresent til kontrollrommet.

Astronavigasjonkammer: Et lite rom med en kraftig holoprojektor i midten, og to datamaskiner. Projektoren kan vise et stjernekart over hele rommet. Navigatøren bruker dette rommet for å velge en hopprute.

Sikkerhetsstasjon: Alltid bemannet av to mann. Disse er KTS med Stunbatong og pistol. Rommet overvåker turboheisen og hvem som kommer inn døren. På veggen er det et skap med ti carbines og ti blast vester. Kun sikkerhetspersonell har tilgang.

Lugar, Bridge Crew: Her hviler borpersonellet som er i hviledelen av vaktturnusen. tre mann sover her, og har nødvendig utstyr og bekledning lagret i skap.

HoloKomm-rom: Lite rom med lyddempede vegger. For mottak av ordre via holonett, polstret sånn at ingen kan overhøre. Her er det vanligvis ingen. Sendingen kan imidlertid overvåkes fra kontrollrommer.

Lugar, Sikkerhetspersonell: Her hviler vaktpersonellet som er i hviledelen av vaktturnusen. Seks mann sover her, og har KTS-ustyr lagret i skap.

Møterom: Nok et møterom, dette til bruk for bridge crew. Plass til 12 mann, og holoskjerm på vestre vegg.

Bad: Refreshers, sånn at bridge crewet ikke må gå så langt når de må. Ikke luksus her; metall er tingen.

Arkiv: Stappfullt av permer med kjedelige dokumenter.

Midship, Main: Inngangen til Escape podene er her. Vestre del av dekket er et galleri over forsamlingshallen dekket under. Det er en turboheis som går gjennom skipet, en stige som går opp til torpedolauncheren. Mot veggen til Taktisk Kontroll er en stor tavle som viser hvem av mannskapet som skal være hvor til enhver tid.

Escape Pods: Hver livbåt rommer 50 mann og kan holde dem med luft i en uke, mat i to dager. De kan styres men er satt til å reise til nærmeste planet med levelige kår. Sender hele tiden ut nødsignaler, og kan ikke hyperdrive.

Taktisk Kontroll: Stort rom med holoprojektor og et skrivebord. Her koordinerer offiserene infanteristyrker. Kartet viser enten egne styrker om bord på skipet, eller på bakken. På skrivebordet er det en kraftig comlink som holder kommunikasjonen med egne folk.

Commanders Chamber: Keyans kontor. Ikke tatt i bruk ennå. Et stort tomt skrivebord, en del tomme bokhyller og en holoprojektor som sikkert kommer til å bli brukt mest til pong.

Engineering, Main: Teknisk rom for stort sett hele skipet. Fra disse rommene kan alle aspekter av skipets drift som ikke allerede har egne rom styres. Vest i begge rommene er det veldig varme ledninger. Angrep mot Fort +3/1d6 skade, om personen mister balansen blir det ref +5/2d6

Lager: Lagringsplass for alt av ustyr og reservedeler og ting for de teknisk crew.

Hovedverksted: Stort rom med benker og en del maskineri. Her repareres og vedlikeholdes det meste av utstyr.

Turboheiser: Går til Mid, foran cellene, og cargo, ved generatorene.

Hyperdrive Core: Doble hyperdrives, et mørkt rom med moderat stråling. Mange små access ports og betjeningspaneler

Mid Deck

På midtdekket ligger mainframen, boligvingene, kasjotten, medbayen og messa. Her holdes soldatene sysselsatt og live. Interiøret er nå (med unntak av i suiten) grått- og metallfarget, og utelukkende utilitært. Aldri godt nok belyst, vifter, og små nisjer og dingser gjør skipet mørkt og truende.

Keyans Suite: Keyans personlige soverom ombord på skipet. Seng innerst i rommet, med utsikt ut, en lenestol med puff og et lite bord med askebeger, hyller med bøker, sigarer og keyans personlige effekter. En sofakrok med en holoprojektor, et skrivebord med en datapad. Denne delen er i samme fargestil som offiserskvarterene. Dårlig skjult under et teppe er en turbolift den til det hemmelige lageret. DC17 perception

Sikkerhetspost/forkammer: Alltid bemannet av en av Keyans soldater, noen ganger en av adjutantene, når keyan er ombord. Ellers er det låst. Øverste GLC-offiser har tilgang. Overvåkningspanel og knapper for å åpne døren. Vakten er KTS med pistol og stun batong.

Bad: VIP-badet. Deles med resten av folkene i suiten. Fint og sånn.

Lounge: En liten lounge med sofakrok og HoloTV, for avslapping med venner.

Adjutant-lugarer: Små lugarer for Keyans personlige stab. Små rom med et lite skrivebord og skap og seng.

Mainframe: Et stort rom med masse hardiskstativer. Kjøleanlegg sørger for at det alltid er mye lyd her, men alikevel ubehagelig varmt. Innerst i rommet er selve VI'en. Kun chief engineer kan gi tilgang.

Turboheis: Til broen, offisersseksjonen, og fremre lasterom.

Lagerrom: I disse to rommene fylt med hyller og stativer er det masse reservedeler til datamaskinen, og utstyr til å reparere denne.

Vedlikehold/Verksted: Rom med to lange benker og to skap med olje og tvist. Brukes først og fremst blant soldatene for vedlikehold av våpnene, men strengt tatt alt på skipet blir oljet regelmessig, og det er her det gjøres.

Repulsorbrønn: Drivkraft for alle turboliftene på skipet.

Maskinlager: Her blir større materiell lagret, noen repulsorsleder og andre digre ting. Kun seniorteknikere har tilgang.

Lager: Lagerrom for diverse forbruksvarer.

Lugar Medical Officer: Medisink offisers personlige soverom. Har et lite skrivebord og masse skap med legeting i.

Torplager: Et godt forsterket, godt opplyst rom. Døren er låst under alle omstendigheter, kun hovedtekniker har tilgang. I rommet er et basseng med isvann og flere dusin to meter lange sylindre. Sylindrene er protontorpedoer, og rommet er designet slik at de ikke skal gå av ved uhell, og om det skulle skje blir skaden minimert. En droidearm på ene veggen sender dem videre til laderommet.

Torp Loading Bay: Torpedoene blir sendt hit fra naborommet, deretter sluset inn i lademekanismen og sendt opp til launcheren. Operasjonen er raskere enn launcherens skuddtakt, så våpenet kan avfyres en gang i runden. Dette rommet er også iskaldt.

Service bay, lasers: Dette rommet er kjølig, og har kraftregulatorer og greier som kontrollerer turbolaserne.

Turboheiser: Disse går til livbåtene og lasterommet.

Forsamlingshall: Område mest brukt til kunngjøringer og oppstillinger/mønstring. Stort åpent område.

Leksjonsrom: Klasserom for utdanning/briefing av soldater og mannskap. Plass til 30 soldaer, hvis de sitter tett.

Messe: Større rom med tre langbord (sitter 12 per bord) og en rad med varmplater. På et fullt bemannet skip vil det til enhvert tid være noen som sitter her og spiser. Kokkene kommer med mat fra det tilstøtende kjøkkenet.

Kjøkken: Benker, skap, ovner og alt som skal til for å lage mat, alt i en snazzy børstet stål-finish. Flust av kniver hvis man tilfeldigvis ønsker å drepe noen. Stor forsterket dør inn til kjølelageret.

Kjølelager: Hyller og kjøttkroker med det man ikke kan ha ute i varmen for lenge. En heis går direkte ned til lasterommet.

Medbay: Stort rom med god plass og ti sykesenger. Skal egentlig være bemannet med to med-droids og en person. En dataterminal i ene hjørnet holder orden på pasientene. Tilstøtende rom huser en bactatank, kontor/medikamentlager og operasjonsrom.

Kontor/medikamentlager: Her har kun Medisinsk offiser tilgang. Det er hans personlige kontor og det er her han gir ut medikamenter til de som trenger det.

Operasjonsrom: To senger, en dokk for med-droidene og et bord. Rommet er sterilt hvitt og veldig godt opplyst. Her tar skipslegen opereres alle alvorlige skader som måtte dukke opp. Vanligst er brann og klemskader.

Kampsimuleringsrom: Rommet er en eneste stor holoprojektor. Brukes med spesialutstyr for å trene soldater og mannskap i diverse kampsituasjoner. Når projektoren er av er rommet helt tomt.

Treningshall: Stort kammer, godt likt av mannskap og soldater med fritid, hatet av soldater som gjennomgår fysisk fostring her. Veldig godt egnet til five-a-side sagball.

Garderober: Små garderober med fellesdusj og benker.

Kvartermesters lugar: Lite, ryddig rom. Har et lite skrivebord og masse skap med soldatting i sikkert.

Rustkammer: En underoffiser er alltid på vakt i dette rommet, eller det er låst av. Det har en sikkerhetspost og duraglass, og det er som regel rekvisisjonsoffiseren som usteder utstyr. Nå er lageret ganske skrantent, men her skal alle rifler, støttevåpen, granater og rustninger oppbevares. Menige skal ikke bære våpen når skuta ikke forventer kamp. Dørene er DC 20. failed comp use øker DC med 2 per gang, failed mech med fem ødelegger døren.

Nødarmory: To våpenstativer holder 10 rifler og ti armored flight suits. Disse er til bruk i kriser der mannskapet ikke har tid til å gå gjennom de nødvendige kanalene. Hver våpen må løses ut med et personlig ID-kort sånn at våpenbruken blir registrert.

Fangeceller: Her innkvarteres folk som har oppført seg dårlig, eller krigsfanger. Det er et forkammer med en sikkerhetsdisk. Når det er folk i cellene skal disse være bemannet med en til tre folk, avhengig av antallet fanger. De to fangekamrene holder til sammen 10 medium fanger eller 6 medium og 1 large. Man kan imidlertid doble antallet fanger om det er for kort tid eller man gir litt faen i deres overlevelsessjanser. Ingen skal besøke området uten tillatelse, og uvedkommende ferdsel er årsak nok til å slå alarm.

Habitatvinger: Babord ving huser soldatene. Her er køyene triple, og vilkårene noe trangere. Hvert rom har plass til 21 mann. Soldatene sover på skift. I enden av vingen ligger toaletter og dusjer. Nest innerst sover inspiserende befal, et verv som går på rundgang hver uke mellom alle med mer enn to vinkler. Denne sjekker at alle rom er i henhold og at alt som skjer skjer som det skal. Disiplin er ekstra viktig i rommet. Styrbord ving er reservert mannskapet. Her er komfortnivået noe høyere da mannskapet faktisk har en vital oppgave ombord. Det er mulig å trekke ut en tredje køye om flere soldater skal innkvarteres. Overingeniøren har et rom her. Mesteparten av arealet har blitt tatt av turbolaserhuset og nødvendig teknisk innredning. Hver ving har nå kun blass til 50 mann, fordelt på fire ganske trange rom.

Lastedekk

Lastedekket består logisk nok primært av lasterom. Lastedokkene kan bli bygd om til å fungere som hangarer. Ellers er det på dette dekket man finner droidelageret, samt generatorene som gir kraft til skipet.

Hemmelig rom: Under Keyans suite ligger et lagerrom tidligere tilgjengelig via en stor blast door. Denne har blitt skjult og en turbolift som fører til keyans suite har blitt innstallert. Prinsen gjorde dette fordi han syns det var rart å være på et skip uten hemmelige rom.

Lasterom, galleri: Andre etasje av lasterommet. I taket henger en robotarm til bruk for håndtering av last. En rampe går tvers over rommet. Kun rekkverk på nordre side. DC for å oppdage blastdør: 20

Droideverksted: Tilgjengelig via en turboheis, i disse rommene blir droidene vedlikeholdt. Fasiliteter inkluderer ladedocker, oljebad, og reparasjonsutstyr.

Droidelager: Droidene henger i terasser som utnytter skrågulvet maksimalt. Brukeren bestiller ønsket droide og en mekanisert arm henter den fra stativet. Under vanlig drift er det bare 15 astromechs, 10 labourdroids, 2 protokolldroider og alle powerdroidsene som henger her. Totalt droideinventar er 35 Astromechs, 60 labour droids, 4 protcolldroider, 25 power droids, 10 skytteldroids.

Akter lasterom: Dette rommet er det primære lasterommet ombord. Her er det en direkte heis opp til kjølelageret, for varer som ikke tåler varme. Østre atrium rommer 2 turboheiser og inngang til nedre motorinnganger.

Akter Hangar: Kan ta fire starfightere, to om de skal kunne launches I kamp. Eventuelt kan hangaren bli brukt til en skyttel/space transport.
Skjoldgenerator: Skjoldgeneratoren projiserer et kraftskjold over hele skipet. Hvert sjette sekund sendes en puls til en av de fire mottagerne, det er derfor påbudt med verneutstyr 3d10 skade +5 attak bonus. Kun Sjefsingeniør har eller kan gi tilgang, men generatoren må vedlikeholdes daglig.

Fusjonsreaktor: Kun Sjefsingeniør har eller kan gi tilgang, men reaktoren må vedlikeholdes daglig. Dørene er alltid stengt.

Underdekk

Her ligger kun hovedturbolaseren og et lasterom. Lasterommet kan nås med turboheis. I rommet er det en trapp som går opp til galleriet og keyans hemmelige rom. Har nå blitt konvertert til hangar. Kan ta fire starfightere, to om de skal kunne launches I kamp. Eventuelt kan hangaren bli brukt til en skyttel/space transport.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License