Iaco Nakur
Iaco1.jpg

Navn: Iaco Nakur
Alder: ~30
Art: Menneske
Hjemverden: The Works, Coruscant, The Core
Stilling: Jedi og eks-krimmis

Historie

Iaco Nakur var sønn av to krimmiser, og ble oppkalt etter Iaco Stark. Som treåring ble han «befridd» da en gjeng med jedier stormet hovedkvarteret til foreldrene, og han ble plassert i jeditempelet som youngling. Han hadde mistet lyssabelen og hadde krøpet under et skap for å hente den da han så Anakin Skywalker – for anledningen med gule øyne – sable ned alle han var glad i. Selv unnslapp han fordi han lå gjemt. Senere gikk han under jorda på Coruscant ved hjelp av foreldrenes kontakter.

Der fant Val Ancay ham noen år senere, og Iaco ble hans padawan.

Recopia

Iaco var med sin mester inn i jedipraxeumet på Dac da ordenen møtte Keyan Pressin og ble spurt om å være med og befri Recopia fra dronning Kiras klør. Iaco var entusiastisk til å utrydde seyugiordnenen, men stilte seg litt tvilende til å hjelpe Keyan Pressin, som han merket hadde tatt en fin slentretur mot den mørke sida. Det gjorde ikke saken bedre at mesteren hans svarte et eller annet litt ullent om flere avskygninger ved Kraften da Iaco spurte ham om det, og at det ikke vanket den minste irettesettelse da selvkontrollen forsvant et øyeblikk og Iaco brukte mørke krefter mot seyugiene.

Dette skulle markere det første vendepunktet i Iacos liv - da han begynte å tenke tanken om at hvis én person ofret seg og falt til den mørke sida, så var det verdt det hvis det betydde at en større del av den mørke sida ble bekjempet. Han spurte ut sin mester for å finne eventuelle svakheter ved denne planen, men fikk ingen gode svar.

Nyere tid

Iacos tilhørighet til den lyse sida fikk flere skudd for baugen etter dette. Han dro til en ukjent planet og møtte øglefolkstammen Chist. På denne planeten var Luke Skywalker nær ved å dø, men Iaco voktet kroppen hans mot en rasende rancor. Stormester Skywalker hadde nok ikke vært fullt så imponert over dette om han hadde visst at Iaco brukte force lightning mot udyret.

Det var også en hendelse der Tia Madine dukket opp under kontroll av den mørke sida, og Iaco var den eneste som greide å se henne for den hun egentlig var.

Nylig bestemte mester Val Ancay seg for at eleven var klar for Jediprøvelsene - ikke at han hadde fortalt noe om dem på forhånd, som for eksempel at de eksisterte. Derfor ble det konstruert en test som skulle tilfredsstille kravet til Trial of Skill. Det endte med at Iaco trodde mesteren holdt på å ta livet av ham, og prøvde å flykte fra arenaen. Iri Satama var den eneste som mente han besto; alle andre syntes han strøk, inkludert Iaco selv. Senere godtok rådet at han allerede hadde bestått Trial of Courage og Trial of Insight.

Iaco, som for første gang begynte å tvile på sin mester, spurte Iri om hva Jediprøvelsene egentlig var. Resultatet av samtalen var at ansvaret for Iaco diskret ble flyttet fra Valance til K'kruhk, og fallet mot den mørke sida ble stanset for denne gang.

Utseende og væremåte

Iaco er innbitt og smiler sjelden. Han er en mann i 30-årene, kjekk på en litt dyster måte, og ganske muskuløs. Han var tidligere kjent for en rekke ganske alarmerende holdninger, for eksempel at det måtte kunne være lov å bruke metodene til den mørke sida mot den selv. Imidlertid har dette langsomt bedret seg etter at han kom i K'kruhks lære og fikk litt bedre svar på spørmålene sine enn han fikk av Valance.

Relasjoner

Val Ancay

Iaco respekterte sin tidligere mester i alt og ett, men det var før han hadde seg en god, lang prat med noen av de andre jediene. Han er fortsatt takknemlig for at kel doren fikk plukket ham opp fra Coruscant og hindret ham i å dø en tidlig krimmisdød, men den tidligere respekten har gått over til en blanding av engstelse og medynk.

Cytal

Trianiien Cytal er litt søt, på en kosedyrete måte. Det hjelper at hun har litt av de samme holdningene som han selv. Bare annerledes.

Andre

Bhiima er den eneste som er så artig at han får Iaco til å flire. Iri Satama er… heit. Noe han skammer seg over å synes.

Sitater

Luke Skywalker: "…min far, Anakin Skywalker."
Iaco: "Anakin Skywalker! Anakin Skywalker drepte alle jeg var glad i! Drepte dem i kaldt blod! Dre… Unnskyld, mester."

Iri Satama: "Valance er ikke enig i at du besto denne testen."
Iaco: "Besto? Nei, der har han helt rett! Jeg besto ingenting der inne. Det var fucked up!"

Stats

Heroic Levels: Scoundrel 3, Jedi 7

Abilities:
STR 16 (+3)
DEX 12 (+1)
CON 11 (+0)
INT 12 (+1)
WIS 14 (+2)
CHA 14 (+2)

Defenses:
FORT: 23
REF: 21
WILL: 23

Base Attack Bonus: +9
Hit Points: 75
Damage Threshold: 21
Force Points: 9
Dark Side Points: 6
Initiative: +11
Perception: +12

Skills:
Acrobatics: 11
Athletics: 8
Deception: 12
Endurance: 5
Gather Information: 7
Initiative: 11
Knowledge: 6
Mechanics: -
Perception: 12
Persuasion: 7
Pilot: 6
Ride: 6
Stealth: 6
Survival: 7
Treat Injury: 7
Use Computer: 6
Use the Force: 17

Feats:
Point-Blank Shot, Weapon Proficiency (simple weapons), Weapon Proficiency (pistols), Weapon Proficiency (rifles), Weapon Proficiency (lightsabres), Force Sensitivity, Mêlée Defence, Force Training (x4), Skill Focus (Use the Force), Weapon Focus (lightsabres), Acrobatic Strike, Power Attack, Triple Crit (lightsabre)

Talents:

Fortune
Knack, Lucky Shot
Jedi Sentinel
Dark Side Sense, Dark Side Scourge
Lightsabre
Block

Languages:
Basic, Huttese

Force Powers:
Battle Strike (x2), Force Grip, Mind Trick, Move Object (x2), Rebuke (x2), Surge, Fluid Riposte (x2), High Ground Defence
Temptation: Force Lightning

Bilder

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License