Hotpot
techmech.jpg
Demolitions expert

Hotpot er…spesiell. Kallenavnet kommer fra hennes forkjærlighet for å koke opp eksplosiver fra dagligdagse varer. Om det var en anarkistkokebok i vår Galakse måtte det ha vært Hotpot som skrev den. Antiautoritær, opprørsk anarkist. Hvorfor har hun sluttet seg til GLC? Som om ikke Pressin appellerer til antiautoritære eksplosjonsfans verden over! Hun var ikke så glad i uniformen i starten, men siden GLC ikke egentlig har noe reglement for fjespiercinger har hun etterhvert sett på det som uniformen som en symbol for Folkets makt over Overmakten.

Jo, at sjefen hennes er en aristokrat som bare har lyst til å bytte ut keiseren er kanskje gått henne litt hus forbi, og det sørger Seggor for at det fortsetter med. Har lest seg opp på teknologiske innretninger etter å ha sluttet seg til GLC, for å vite hva som er best å sprenge på ting.

Human Soldier 5

Age: 25 Hair: Coloured Eyes: Brown
Height: 1,60 Weight: 56 kg Clothing/Appearance: Uniform, tattoos, piercing

Force 7
Init: +3; Senses: Perception +2
Languages: Basic, Durese, Droid
Defense: Ref (flat-footed ), Fort , Will
HP: , Threshold:
Speed: 6 squares
Melee: Knife +4 (1d4+1)
Ranged: Blaster carbine +6 (3d8+2)
Base Attack +4, Grp: +4
Attack Options:
Special Options:

Str 10 0
Dex 14 +2
Con 11 0
Int 14 +2
Wis 14 +2
Cha 12 +1

Talents: Demolitionist (x3)
Feats: Weapon Group Proficiency (Pistols, Simple Weapons, rifles) Armor proficiency (light, medium), Skill training (stealth), Skill focus (mechanics), skill training (know:tech), Point blank shot
Skills: Athletics +7, Endurance +7, Knowledge (tech), +9 mechanics +14, perception +9, use computer +9, Initiative +9
Possessions: Uniform,Blaster Carbine, Utility Belt, 3 frag grenades, Personlig Kodesylinder, Div. eksplosiver og kjemikalier

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License