Holonet News

[New Jedi Order]

Har noen sett Bhiima og Tia Madine?

Et noe befippet og ikke minst irritert Råd har oppdaget at to ordensmedlemmer har forsvunnet fra tempelet på Yavin IV. På grunn av noe ustabil oppførsel har Madine blitt litt passet på den siste tiden, men en sen natt ble Ranger-vaktstyrken alarmert av lærling Bhiima om at noe foregikk. Hva dette var er noe uklart, da begge to nå er sporløst forsvunnet. Rådet har hittil ikke klart å finne ut om noen av dem fortsatt er i live, elle ri det hele tatt hva som er skjedd. Det virker imidlertid klart at de fortsatt er på månen, da ingen ukontrollerte romskip har vært i sektoren på en stund.

Ettersom Stormester Skywalker fortsatt er borte fra basen er det lite Rådet kan eller ønsker å gjøre med saken.


[Intern New Republic Intelligence-bulletin]

Keyan Pressin kidnappet!

Krigshelt og planetærguvernør K.Pressin har blitt bortført av ukjente elementer. Forsøk fra GDF har foreløpig ikke ført til redning, så den Nye Republikkens antiterrorgruppe SpecForce har trådt inn. Alle agenter oppfordres til å melde inn nyttig informasjon til NRI sentralt.


Demokrati på Rodia?

Etter sterkt press fra den Nye Republikken har Rodias regjerende krigsherre Navik Chattza, ofte kalt "den røde", valgt å gå av i bytte mot betingelsesløs amnesti. Dette betyr at de talløse rodianere som ble drevet til utlendighet av Chattzas tyranniske styre nå kan vende tilbake. Noe av det første republikken har pålagt dem er en planetær folkeavstemning for å bestemme om planeten skal slutte seg til republikken, og i så fall hvem som skal representere den utad.

Senator Organa har utrykkt et ønske om at dette blir startskuddet for en ny gullalder for Outer Rim-planeten som har vært preget av humanitære forbrytelser og ufred veldig lenge. Senator Fey'la, som var en av pådriverne for å innvilge Chattzas amnesti, er noe mer nøktern i sine uttalelser: "Rodianerne har aldri hatt en kultur for demokrati, og har følgelig ingen forståelse for hvordan dette skal foregå. Vi har indikasjoner på at Klan Tetsu og Klan An'Yettu, for å nevne noen, har lovet en blodig hevn over det klan Chattza har utsatt dem for. Det Bothanske Samveldet kommer til å bidra med det vi kan av stabiliserende faktorer i regionen."


[Jedi-tempelet på Yavin]
Tia har vært borte fra akademiet ca halvannen måneds tid, etter at Keyan Pressin kom innom og tok henne med, relativt kort tid etter at hun kom tilbake fra sin forrige utflukt. Etter at hun kom tilbake har hun for det aller meste holdt seg skjermet på eget rom og deltar ikke i noen aktiviteter. Oppmerksomme øyne kan ha fått med seg at hun ikke spiser.


Fred på Recopia?

Partene i krigen på Recopia ser ut til å ha kommet til enighet om vilkårene rundt en våpenstillstand. Prins Keyan av Hus Pressin blir etter sigende anerkjent som Hortator for planeten, men de individuelle nasjonene ser ut til å beholde sin suverenitet. Dette kan bety fred i en konflikt som har bundet opp mesteparten av IDFs ressurser i lang tid. Mye tyder også på at Prins Keyan er den seirende part i tronfølgestriden på Scapio, som utløste konflikten.

Det vites ikke hva ledende krefter i The Imperial Order eller The Empire Reborn mener om å få en sterkt Republikk-affiliert leder på en Core-planet.


Tidenes gladiatorkamp avholdt i the Burning Arena!

Det som allerede startet som en gjev kveld på Naar Shaddaa tok helt av da Pash Varren hadde leid inn tre jedier til en grande finale mot en dødsrobot og en skjult skarpskytter! Som om ikke dette var nok utviklet det seg til et slags escape-scenario, da en landspeeder kræsjet gjennom taket! Dødsroboten ble tatt ned, og jedipysene kom seg unna, og det er klart at Pash Varren sparer INGENTING for å lage et godt show.


Planeten Ryloth har forlatt Alliance of Free Planets til fordel for den Nye Republikken! Dette kan Senator Dulen Mandrav kunngjøre, etter at han har ledet et delegasjon diplomater som har forhandlet frem vilkårene for medlemskapet. Ryloth er kjent for å være Twi'lekenes hjemplanet, og har siden Klonekrigene vært en forholdsvis lovløs planet, der spicesmugling og slavehandel har vært en viktig del av den lokale økonomien. Siden planeten ble frigjort i 3 ABY har slavehandelen blitt uryddet, melder rådsmedlem Secura.


Mon Mothma erklærte i dag i en tale til Republikken at Kashyyk har blitt frigjort. General Solo, General Calrissian, Admiral Ackbar og Chewbacca ledet en kombinert styrke av wookiee-partisaner og SpecForce-kommandosoldater, og ekspatrierte wookiee-privaterer og elementer av Republikkens Flåte i et stort slag der det meldes av både Storadmiral Syn og Guvernør Darcc ble drept. Instruktører fra SpecForce skal bli igjen på planeten for å sørge for at Imperiet skal jobbe hardt for å gjenerobre wookieenes hjemplanet. Senator Kerrithrarr har foreslått å sende et duresisk astroverft til planeten, slik at wookiene etter hvert kan forsvare seg selv mot angripere.

Nå som Ackbars kampgruppe er fristilt er det store spørsmålet hvor lenge Task Force Reclamation får være en trussel for planetene i den ytre rand.


Under minneseremonien for de falne i angrepene på Sullust og Fort Nowhere utviste Keyan Pressin merkelig oppførsel. Etter vitneutsagn alternerte han mellom å virke veldig sint; han gnisset tenner og hyttet neven mot en imaginær skikkelse. I neste sekund virket han veldig glad; smilte bredt og hadde problemer med å sitte i ro under minnetalen.
Er dette en bekreftelse på ryktene om prinsens spice-misbruk?


Frie Chandrilas senator Dulen Mandrav er på Taris for å holde en apell til planetens leder, for å få ham til å slutte seg til Republikken. Store folkemengder dukket opp for å se senatoren tale, men apellen ble avbrutt av at flere swoopgjengmedlemmer begynte å lage uro. Da sikkerhetstyrkene endelig klarte å gjenopprette ro og orden var fem personer døde, og et større antall "bråkmakere" fengslet. En talsmann for det herglicske samfunnet på planeten hevder at mesteparten av de arresterte er hans artsfrender, og at de begynner å se seg lei av den urettferdige behandlingen de får av menneskene.

"Når man blir møtt med urett i hvert aspekt av dagliglivet er det bare et spørsmålstegn før man er nødt til å reise seg og kjempe for det man tror på." sier Mandrav i en kommentar, men understreker at han ikke vil oppfordre til ytterligere voldsbruk.


HoloNet News har oppdaget at bakekonkurransens vinner ble ved en inkurie kalt en quarren, da hun faktisk er en Mon Calamari. Dette skal nå være rettet, og vi håper at dødstruslene mot redaksjonen nå vil opphøre.


Vinneren av HoloNet News bakekonkurranse er endelig klar: Juryen var lenge uenig, men til slutt ble det klart at mon calamarien Nirrouks algeterte gikk av med seieren! Det som ga utslaget var at kandidaten brukte dacisk matlagingsteknikk, med ingredienser fra hele galaksen, noe som resulterte i en spennende og uvant fusion-rett. Den heldige vinneren får nå tilbringe to uker i et luksushotell på Cerea sammen med en god venn.


Stormester Morn av Dac Shipwrights League har blitt innlagt på et privat sykehus. En talsfisk for Ligaen sier at Morn har hatt problemer med en betent svømmeblære, og at inngrepet er så udramatisk som man får det.


Den republikanske styrken under ledelse av Kommandør Nocav har blitt slått over Sullust.

Reclamation, ledet av Admiral Thant, besto av 8 Stjernedestroyere, 6 personellcarriere, samt tilhørende fregatter og andre støtteskip. Nocav ble utmanøvrert av imperiestyrkene, og i løpet av en drøy halvtime var det klart at Republikken kom til å tape slaget. Flaggskipet Empathy var det første skipet som ble ødelagt, og det er uklart om Kommandøren er drept eller tatt til fange.
Mens slaget raste kom en forsterkningsstyrke fra GDF, ledet av GDFs øverstkommanderende General Col Serra, til sektoren. Til tross for at fiendestyrken på dette tidspunktet var klart overlegen, valgte Serra å engasjere Reclamation for å gi republikkstyrkene mulighet til å unnslippe. Som en avledningsmanøver flankerte jagerskipene imperiestyrken slik at TIE-jagerne måtte trekke inn for å forsvare troppeskipene. Dette ga GDFs kryssere mulighet til gi MC80'ene dekke slik at de kunne foreta et nødhopp. Mot alle odds klarte Skvadron Probos å treffe svake punkt på to av troppeskipene, slik at de ble ødelagt med minimale muligheter for evakuering. GDF-flåten forlot deretter systemet under tung ild, og overlot Sektor Brema til Imperiet. Det siste man har hørt fra Sullust er at Reclamation har etablert en tett blokade av planeten.

Republikkflåten har mistet litt over halvparten av styrken som deltok, inklusive krysserne Empathy og Darklight. GDF mistet et større antall snubfighters, og de fleste større skipene har fått omfattende skader og krever lang tid i tørrdokk for å bli stridseffektive igjen.


En styrke bestående av fire nykonstruerte MC80-kryssere under ledelse av Kommandør Nocav setter skrivende stund kursen mot Sektor Brema for å stoppe den imperielle kampgruppen Reclamation. Det forventes harde kamper om kort tid. De som har midler til det, anbefales å evakuere systemet.


Det spekuleres i hvordan Mon Mothma har tenkt å følge opp påstanden om at Republikken skal stoppe den imperielle styrken i Sektor Brema, når en stor gruppe av flåten inklusive Rogue Squadron er opptatt med frigjøringen av Kashyyk, og GDF fortsatt er engasjert på Togoria. Bothawuis representant Borsk Fey'la hevder at dette beviser ikke bare at Republikken er nødt til å øke sine militære styrker for å kunne møte flere trusler på en gang, og at paramilitære styrker som GDF bør være underlagt sterkere kontroll fra sentraladministrasjonen.

På Sullust prøver lokale sikkerhetsstyker desperat å holde kontrollen og befeste systemet, mens de som kan forlater planeten. Det er meldt trefninger mellom speiderstyrker i systemets ytterkant, og det ventes at hovedstyrken vil ankomme om få dager. Kontakten med mindre kolonier i Sektor Brema har allerede blitt tapt.


Sju Feeoriner har blitt funnet myrdet i hovedstaden på Cyborrea, Hutt Space. Analyser av levningene tyder på at drapene har skjedd med noen få dagers mellomrom i løpet av de to siste ukene. Ofrene ser ut til å ha blitt utsatt for tortur, og noen har blitt delvis flådd i ansiktsregionen. Hutten Lungru av klan Nokka lover at den skyldige vil bli funnet og straffet på en veldig kreativ og tilfredsstillende måte. Alle ofrene arbeidet innenfor sikkerhetsbransjen, men utover dette er det ikke noe som knytter dem sammen.


Invasjon!

Den imperielle kampgruppen Reclamation har blitt oppdaget i ved en av navigasjonsmarkørene tilknyttet Rimma-handelsruten. Reclamation, ledet av Admiral Thant, befinner seg nå like utenfor Sektor Brema, der Sullust er den eneste befolkede planeten. Planeten er hjemverdenen til sullustanerne, og er av strategisk verdi da hyperromrutene Rimma og Silvestri Trace møtes her. Sektoren tilhører den Nye Republikken, og Kansler Mothma har lovet at om den imperielle styrken entrer systemet vil elementer av flåten bli brukt for å om nødvendig bruke makt for å beskytte Republikkens suverenitet.


[Frie Dacs Planetærkringkasting]

Krigshelt Funnet Drept!

Major Bren Derlin, menneske, har blitt funnet drept i Foamwander City. Politiet etterforsker hendelsen som en mordsak, og anonyme kilder sier de har en hovedmistenkt.

Derlin tjenestegjorde under den galaktiske borgerkrigen i Alliansens SpecForce, der han blant annet var Mon Mothmas sønns overordnede. Han fikk den korellianske stjernen som følge av sin heltemodige innsats under slaget om Hoth, der hans kompani holdt linjen mot overlegne imperielle styrker lenge nok til at mesteparten av rebellene kom seg unna. Etter republikkens opprettelse har jobbet han i etteretningsvesenet.

Ifølge kilder i politiet kan drapet ha vært en regelrett henrettelse. Det er usikkert om Derlin var i tjeneste når dette inntraff.


Represalier etter Eriadu!

Keiser Pestage har beordret kampgruppen Reclamation å forlate the Core for å reise til the Outer Rim. Hva som er formålet med toktet er ikke bekreftet, men eksperter er ganske sikre på det er snakk om represalier etter at en tidligere Rebell-agent tok livet av Judikator Ortram Hass. Ledelsen for den Nye Republikken har benektet at de står bak likvideringen, og har uttalt at "i et rettsystem som vi anser som gjennomgående korrupt og dysfunksjonelt, framsto Judikator Hass som en av de få rettskaffne menn. Han kommer til å bli savnet, ikke bare i the Eriadu Authority, men også her i den Nye Republikk."


Terrorangrep på Eriadu!

Lederen for Eriadus påtalemyndighet, Ortram Hass, har blitt myrdet av en navngitt New Republic-terrorist. Angrepet skjedde på Hass' arbeidsted, og terroristen klarte å ta livet av en del soldater før han kapret en airspeeder og flyktet. Keiser Pestage lover at Republikken ikke skal kunne gjennomføre slike aksjoner ufortrødent, og lover represalier.


[GDF]

Utdrag fra Lt. Noraals rapport fra reknognoseringsoppdraget de nylig kom tilbake fra.

"Kolonien på Shola, i Tammuz-sektoren i Outer Rim har blitt angrepet av en ukjent fiende. Et alliansekrigsskip i området plukket opp et delvis scramblet nødanrop fra kolonien. Spooks ble sendt inn, men fant ingen overlevende. Så godt som samtlige kolonister er gjort rede for, de fleste drept av ekstrem stråling, et fåtall drept med nærkamp- og skytevåpen. Alt tyder på et angrep fra en uvanlig godt utstyrt piratstyrke. Kolonien ble truffet av ett eller flere kjernefysiske våpen, trolig nøytronbomber, og deretter strippet for fungerende skip, våpen, droider og forsyninger."


[Alater-ka Daily]

Den arkeologiske ekspedisjonen fra Corellia har endt dårlig. Den eneste overlevende, en Doktor Sindaren, kom blodig og fortumlet tilbake til Alater-ka, og kunne fortelle at en stor gruppe barabeler hadde angrepet utgravningsområdet. Kun Sindaren kom seg levende unna, nå er også han som sunket i jorden. Han kunne imidlertid avkrefte at dette har noe med den andre gruppen offworlders som nylig kom til planeten, da han selv så den snutevise bothaneren spist av en ualminnelig stor barabel.

Den nyankomne gruppen hadde leid inn den lokale helten Revok Tesar, og mistankene om at noe skikkelig galt har skjedd ble kun styrket av at Reswa noen få timer før Sindaren dukket opp tok med seg et kobbel av Revoks beste venner og forsvant inn i jungelen. Reswa er en sånn shaman, og dem veit ting før det skjer, så det.

Stammene i området nekter for å ha gjort noe som helst, og skylder på flyveskip store enn aerolosker. Uansett har den lokale magistraten lovet at den ansvarlige stammen skal få smake represalier, aerolosker eller ei. Man kan ikke bare spise opp venner av Imperiet på den måten.

Ting skjer på planeten, og det er antagelig ikke sånn kjempedumt om de som har mulighet til det tar seg en liten ferie offworld.


Store deler av the Core ble i formiddag overrasket da sesongavslutningen av holodramaserien Glittanai Heights ble avbrutt av en grønnkledd munk som forkynte at enden var nær, imperiet skulle falle, og galaksens nye herskere skulle bli frihet og frykt.
Årsaken til dette var en kortslutning i en holonettsender, som førte til at et klipp fra en gammel recopiansk holoskrekkvideo ble sendt. Mallif-munkene er på Recopia kjent som en bande tyvaktige kvasireligiøse gærninger som ikke har mye kontakt med virkeligheten.

Det har forøvrig ikke vært noe særlig kontakt med core-planeten siden kuppet, men det antas at det Imperielle admiralskapet har noe spesielt i bakhånd til dem, så snart opprørerne har blitt ryddet av veien.


Det meldes at det lille droideproduksjonsfirmaet Onadax Cybernautics, basert på Onadax i Minos-hopen, Outer rim, ser seg nødt til å flagge ut. Årsakene er finansiell regresjon som følge av den pågående borgerkrigen, skyhøye produktutviklingskostnader, industrispionasje. Avgjørelsen er sterkt påvirket av det nye styret som kjøpte seg inn i firmaet for en halv standarduke siden.

Og nå, litt lysere nyheter: Selveste Keiser Palpatine har i en eksklusiv pressekonferanse meldt at borgerkrigen snart er over. Den såkalte opprøreralliansen har mistet en av sine siste baser, og Keiseren forventer å ha knust hovedstyrken i løpet av en standardmåned.


Major Aemon Daragons TIE-ving Scythe angrep og overvant en tallmessig overlegen styrke fra den såkalte opprørsalliansen ved Abregado-Rae. Opprørerne skulle hente et enormt parti våpen og forsyninger fra planeten, men Daragons skip lå i bakhold. Mesteparten av opprørerne kom seg unna, men de lyktes ikke i å hente forsyningene som nå er beslaglagt av imperiet.

Som belønning for denne og andre vellykede operasjoner, utnevnte Lord Darth Vader Anaxsaneren Aemon Daragon til Fleet Commander og ga ham kommando over en mindre stjerneflåte. Flåten, som etter alt å dømme vil få designasjonen "Reaper" skal sørge for sikkerheten i en del sektorer i Mid Rim, og kommer til å være basert på Orleon.


[GLC-Faksimile]

Whisper har returnert fra oppryddingsjobben på Rhen Var. De har rapportert at området var beskyttet av en liten vaktstyrke snowtroopers som de lett infiltrerte. De plantet sprengladninger på de kritiske delene av den forlatte basen, men det er åpenbart at imperiet alt har ryddet ut det som har vært av interesse.


[GLC-Faksimile]

Det er på det rene at at JDG-3, Starcraftman Yith Baran, eller callsign "Assassin" ikke deltok i raidet, og dermed antagelig reddet livet. Skytteren hans, Durosen Krallet, også kjent som "Krayt" ble rapportert inn skadet eller drept av fiendtlig ild av piloten som fløy JDG-3 istedetfor Scm. Baran, før hun ble fanget. Det er nå også kjent at denne piloten var Løytnant Tia Madine.

Keyan Pressin har sverget hevn, og har allerede igangsatt planleggingen av et redningsforsøk.


[GLC-Faksimile]

GLCs skvadron Judgement ble nylig sendt ut for å ødelegge restene av rebellenes base på Rhen Var for å forhindre at basen ble funnet og eventuell informasjon brukt av imperiet. Skvadronen ble overfalt av TIE-fightere i atmosfæren over isplaneten. SpyNet melder at Major Daragons stjernejagerving Scythe sto bak angrepet. Tre Y-winger ble skutt ned under retretten, en av pilotene er ikke kommet til rette og antas å være fanget, to er bekreftet døde. Det er uvisst hva slags intel Imperiet kommer til å finne på planeten.


Hutten Pankangras skip har blitt funnet drivende livløst i rommet utenfor Manaan. Da lokale styresmakter bordet det fant de besetningen og deres herre myrdet. Èn escape pod hadde blitt skutt ut, men etter å ha sett over mannskapslisten Ingen ytterligere detaljer har blitt avslørt, men en anonym tjenestemann har uttalt at Pankangra hadde mange fiender, etter å ha drevet med slavedrift i 200 år.


[Rebel Allliance]

Redningsoperasjonen på Coruscant lykkes! Xizors skyhook blitt vaporisert av Coruscants atmosfære, med stort sett alt av gangstere ombord, Black Suns flåte har blitt knust, og Luke Skywalker har blitt reddet. Takk kan sendes til Lando Calrissian og (overraskende nok) Darth Vader.

Luke reiser nå til Tatooine for å redde Han Solo fra Jabba the Hutt.


[SpyNet]

Nok en imperiell utpost har blitt utradert av Blowback. Denne lå i Dorin-systemet, og det er tegn på bruk av tortur på imperielle fanger.

SpyNet er villig til å gi en klekkelig dusør til den som gir informasjon om hva eller hvem Blowback er.


[Rebel Allliance]

Seier! Rogue Squadron og SpecForce har klart å sikre dataen fra Suprosa, og de blir nå dekodet på et sikkert sted. Dusørjegerne som fanget Skywalker var ansatt av Black Sun, og det er igangsatt et forsøk på å redde ham fra prins Xizors Skyhook på Coruscant.


[Rebel Allliance]

Krise! Databankene som ble tatt i raidet på Suprosa ble overført til et SpyNet-skjulested på Kothlis for dekryptering av bothanske teknikere og Skywalker. Skjulestedet ble imidlertid angrepet av en gruppe barabel-dusørjegere, bothanerne drept, dataen lastet opp til Star Destroyeren Razor, og General Skywalker tatt til fange.

Wedge Antilles og Rogue Squadron har innledet et desperat angrep på Razor for å få tilbake dataene, og Crix Madine er på vei med en strike force for å bistå.


[GLC]

Løytnant Salaros har forlatt GLC-basen for å gjenoppta sine plikter i SpecForce. Han og Tia tok et ømt farvel i hangarbayen før han dro ombord på skipet, usedvanlig synlig for alt øvrig personell. Denne oppvisningen i kjærlighet og avskjed kom nøyaktig samtidig som Oberst Joon og Spooks kom tilbake fra Shiva IV.

En liten stund så det ut som om Joon vurderte å gå til krig mot SpecForce, men Sersjant Arcoh Genarik reddet dagen og fikk transportert Joon under dekk. Det prates om lite annet i matsalen for tiden.


[SpyNet]

En imperiell utpost på Rugosa har blitt utradert. Basen var bemannet av rundt 40 mann, og ser ut til å ha fungert som sensorstasjon. Slagmarken tyder på at angriperne var et mindre lag ekstremt godt trente og utsyrte infanterister. Ingen imperielle soldater overlevde, og ingen andre lik er funnet. Det eneste hintet til hvem de har vært er ordet Blowback malt i blod på mainframen i kommandosenteret.

SpyNet har ikke oversikt over hvem eller hva Blowback er, og er veldig interessert i å få vite det. General Madine har benektet at SpecForce har gjort noe på Rugosa på lenge, og General Pressin har meldt det samme for GLC.


Major Aemon Daragon slår pirater ved Naboo!

En styrke tilhørende piratgruppen kalt Lok Revenants har blitt nedkjempet i utkanten av Kaliida-stjernetåken. Tie-vingen Scythe, ledet av anaxeren maj. Aemon Daragon, befant seg tilfeldigvis i systemet. Daragon skjulte sine skip i stjernetåken, og avskar piratenes retrettmulighet. Naboos Moff Lord Panaka hevder at piratene hadde stjålet våpen og materiell de skulle selge til Opprørsalliansen. Det er ikke kjent om piratenes leder, den fryktede Feeorinen Nym omkom i kampene.

Admiralskapet har uttalt at unge Daragon har akkurat de kvaliteter som er eksemplarisk for den Palpatines nye Orden: Effektiv, Intelligent, Sivilisert og fra en god familie. De har tenkt å holde et øye med den unge majoren i fremtiden. For øyeblikket nøyer de seg med å forfremme Daragon til Oberst, og øke Scythe til å inneholde kryssere.


[Rebel Alliance]

Etter et tips fra Bothan SpyNet har Ace Azzameen, Luke Skywalker og Blue Squadron raidet fraktskipet Suprosa. Skipet var et tungt bevæpnet kampskip kamuflert som en sivil frakteskute, og bothanske teknikere jobber nå for å dekryptere databankene som ble funnet om bord.


[GLC- Rykte]

Observante frigjøringssoldater har har lagt merke til at Løytnant Madine har begynt å tilbringe mye tid med den besøkende Allianse-offiseren Løytnant Salaros. De er sammen hver gang begge ikke er i tjeneste, og Tias romkamerater kan fortelle at hun i det siste sjeldent har sovet i sine kvarterer.


[GLC-Faksimile]

Den mystiske fangen som satt i karantinecellen har nå blitt fjernet fra basen. Spooks hentet ham i de sene nattetimer, forsvant ombord på Amun og har ikke blitt sett siden. Ryktene går om hva som skal skje med fangen, teoriene varierer mellom at han har fått to i bakhodet og blitt spylt ut i rommet, til at han blir trent opp av Pressin personlig, for å ta livet av keiseren.


[GLC-Faksimile]

Det ryktes at Generalen nylig havnet i nærkamp med selveste Lord Vader. Hva resultatet ble er noe usikkert, men det er på det rene at Pressin overlevde. Noen kilder hevder at Vader ble båret ut etter møte med den recopinske eksprinsen. Generalen har, etter et par skarpe i offisersmessa, uttalt at han lurte Vader med det gamle "det står en ap-øgle bak deg"-trikset, stjal hatten hans og bet av ham venstre øre.
Etter dette har det begynt å versere andre påstander om Pressin, slik som disse:

-Keyan Pressin doesn't read books. He stares them down until he gets the information he wants.
-When Keyan Pressin does a pushup, he isn’t lifting himself up, he’s pushing the Galaxydown.
-Keyan Pressin does not get frostbite. Keyan Pressin bites frost
-The Outer Rim is wherever Keyan Pressin aint.


[GLC]

Den mystiske blå mannen som har husert på basen i noen uker har reist. Han har tilbragt mye tid med den minst like mystiske fangen Tia Madine og Rebo Joon bragte inn nylig, men har nå tydeligvis gitt opp sitt arbeid. Dette skal ha blitt overhørt i en opphetet diskusjon med col. Joon:

"…Jeg får ikke til å gjøre noe, men jeg har heller ikke noe særlig erfaring med det. Så vidt jeg har fortsått har du høyere kompetanse enn meg. Det er nok de som har erfaring med slike som ham, de vet kanskje mer. Men spørsmålet er jo om det er noe vits å redde ham fra et isnende mørke, bare for å kaste ham inn i et brennende lys."


Det meldes at Keyan Pressin, tidligere prins, tidligere senator nå er på listen over ISBs 20 mest ettersøkte. Pressin har tidligere vært ettersøkt for terrorvirksomhet, men nå har høyforræderi, barnedrap og skattesvindel blitt føyet til på listen.


Det ryktes at en såkalt Sith har samlet folk rundt seg på en eller flere planeter i Outer Rim. Imperielle kilder nekter for at dette stemmer, da den stort sett ukjente Sith-ordenen døde ut for mange tusen år siden. Det registreres at mange interessegrupper forsøker å få kontakt med denne mystiske personen.


Ryloth blir bare mer stengt etter at Rådet har med Firith Secura i spissen kastet ut alle intergalaktiske nyhetsbyråer, samt Pankangra the Hutt, Czerka Corporations og Eclipse inc. Zann Industries er eneste selskap som ikke har blitt kastet ut, og mye tyder på at datterselskapet Zann Security Solutions står for det planetære forsvaret da et stort antall Crusader-class fregatter fortsatt er i geostasjonær bane over planeten.

Det registreres en ytterligere økning i eksport av Ryl, og et komplett stans av slavehandel fra Outer Rim-planeten.


Galactic Liberation Corps slått ved Alderaan!
Øyenvitner melder at skip fra GLC angrep den imperielle flåten som en stund har patruljert i asteroidebeltet som var Alderaan. Den imperielle flåten besto primært av lette kryssere, men var i overtall og fikk fort overtaket på den mindre fiendestyrken. Kampen så ut til å være avgjort da tre enorme ukjente skip kom ut fra hyperrommet og la ned dekkild så angriperne kunne flykte, før de selv forsvant. De imperielle styrkene forlot kort tid etter, etter å ha pådratt seg store skader fra de nyankomne skipene.

Det har vært vanskelig å få kontakt med den ansvarlige offiser fra den Imperielle styrken, så det er uklart hva imperiet forsvarte og hva rebellene skulle oppnå.


[GLC-Faksimile]

GLCs Probos-Skvadron ble nylig sendt ut for å ødelegge restene av rebellenes base på Rhen Var for å forhindre at basen ble funnet og eventuell informasjon brukt av imperiet. Skvadronen ble overfalt av TIE-fightere i atmosfæren over isplaneten. SpyNet melder at Major Daragons stjernejagerving Scythe sto bak angrepet. Tre Y-winger ble skutt ned under retretten, en av pilotene er ikke kommet til rette og antas å være fanget, to er bekreftet døde. Det er uvisst hva slags intel Imperiet kommer til å finne på planeten.


Dramatikk på Metellos: Et skip fra terrororganisasjonen kalt Opprøreralliansen kom ut av hyperrommet over Metellos for noen dager siden. Den lokale forsvarstyrken slo terroristene tilbake uten store problemer.

Noen dager senere slo en spesialtrent stormtroppgruppe til mot kasinoet Datarian Spire. Tidlig informasjon lekket til mediene påsto at det dreide seg om et arrestasjon i sammenheng med korrupsjonsanklager mot eieren Maren Dendro, men lederen for gruppen, Oberstløytnant Theron melder i en eksklusiv pressekonferanse at målet var å redde Dendro fra et kidnappings/drapsforsøk utført av en kriminell gruppe. Redningsaksjonen var mislykket, men Theron mener at de har gode muligheter til å ta de skyldige senere, og minst èn av angriperne ble hardt såret i kampene.

Det er utlovet en uspesifisert belønning for tips som kan lede til arrestasjonen av de skyldige. Gruppen anslås å bestå av to menn, én kvinne, en bothan og en twi'lek som ikke var direkte involvert i anslaget.


Jubel på Balmorra da den bortkomne sønn vender tilbake! Guvernør Beltanes sønn Nazar vender returnerer til hjemplaneten og kunngjør at han skal legge sin karriere som konfliktmegler på hyllen for å få en lederstilling i BalmorrArms.

"Min søsters tragiske bortgang har gjort det klart for meg at jeg blir nødt til å forberede meg på å ta over familiebedriften, eller i beste fall være en god støttespiller for min far. I disse farlige tider kan man ikke nødvendigvis unne seg å følge egne drømmer, jeg innså at min plass var i familiebedriften. Jeg ser frem til et TETT samarbeid med Imperiet, og håper Balmorra kan fortsette å støtte dette RETTSKAFFNE og LEGITIME styret."

Nazar har fått stillingen som direktør for salgsavdelingen i firmaet.
Etter Winters død har Guvernøren kun Nazar og tenåringen Roan igjen.


[Rebel Alliance Infochannel]

Guvernør Beltane har trukket sin (hemmelige) støtte til Alliansen på ubestemt tid. Beltane ønsket å samarbeide med Alliansen for å kunne frigjøre seg fra imperiet, men har endret mening da han fikk vite at Keyan Pressins private armè har hans datters morder i offisersstilling. Keyan har lovd å finne denne morderen, men da hun ikke er innenfor GLC rekkevidde akkurat nå, kan dette ta noe tid.


[Intern GLC-proklamasjon]

Commander Kadio Ellor har blitt utnevnt til Iron Integritys Executive Officer-post. Da flaggskipets kommanderende offiser er General Keyan Pressin, innebærerer stillingen å fungere som Integritys CO når generalen ikke er ombord eller på dekk. Ellor har lang militær fartstid, og er en veteran som kjempet for Duros selvstendighet under klonekrigene. Blant de tidligere Imperial/Republic Navy-offiserene i korpset murres det litt, men Keyan har bestemt at det ikke skal være et problem fordi det ikke er et problem.


[Rykte internt i GLC]

Løytnant Rekaras lag 4, har blitt trukket ut av den vanlige vaktrotasjonen på GLC-basen. De har sågar sluttet å bruke vanlige arbeidsuniformer, og er sjeldent sett i annet enn i gallauniformer eller sivile penklær, alltid med stresskofferter og datatablets.

General Pressin virker ikke fornøyd med denne utviklingen, og har blitt overhørt i å klage over at han klarte seg helt fint med sin egen skygge, han gidder ikke ha åtte nye. Forsøk på mobbing fra øvrige GLC-lag har fått en brå stopp da det tyder på at lag 4 i tillegg til stenografi har blitt trent i avanserte nærkampteknikker.


[Rykte internt i GLC]

Løytnant Jak Noraal, som lenge har vært off-base har returnert fra det mange har trodd var et feltoppdrag. Lag 8 har byttet ut en del medlemmer, og ryktet sier at laget har gjennomgått et langt, hemmelig treningsprogram.nDette, og væremåten til noen av de nye medlemmene, har resultert i at lag 8 nå er kjent som "Spooks" blant menige.


Da det ble klart at Imperiet ikke kom til å slå tilbake mot Ryloth (til tross for alvorlige trusler fra keiseren selv), har andre interesseorganisasjoner strømmet til planeten. War'atko'mad, et at rådsmedlemmene proklamerte nylig at Ryloth trenger midler og venner for å komme seg ut av den situasjonen som førte dem inn i imperiell trelldom. Det er derfor han nå undertegner lukrative handlesavtaler med Pankangra the Hutt, Czerka Corporations, Eclipse inc. og Zann Industries.

Uten sammenheng forøvrig: Antallet ryll-relaterte dødsfall skal ha steget over 500% de siste månedene i følge Sector Rangers.


[Rebel Intelligence Feed]

En Tartan-class krysser har blitt oppdaget av allianse-speidere i utkanten av Aquliae. Preliminære scans har avdekket at skipet har gjennomgått større systemfeil; life support er delvis av; en av hangarene er uten trykk; og skipet har ingen livssignaturer.
RebInt har sjekket transponderkoden i sin database, og skipet var detachert til nå avdøde Kommisar Sarkans Abyss-prosjekt på kodenavn Cydon. Alliansen har sendt et lag for å undersøke og sikre skipet.


Ryloth ble i dag morges proklamert fritt, etter at bevæpnede folkemengder stormet imperielle bygg. Den imperielle bastionen utenfor Kala'uun holdt lengst, men falt til slutt etter å ha vært beleiret av True Twi'leks i flere timer. Hvem som kommer til å ta lederskapet på planeten er usikkert, men mange eksperter tror denne Deathwind Bondara har en god sjanse til å sikre seg makten. Ingen ting har imidlertid blitt meldt fra True Twi'leks leir siden bastionen falt, og det sittende Klansrådet på planeten har fortsatt formelt makten, og ser ut til å forsøke å holde på den.


NeroSolaris har avholdt en ekstraordinær pressekonferanse og proklamert at konsernet nekter å handle med medlemmer av opprøreralliansen. Ettersom det er vanskelig for et sivilt firma å påvise terror-medlemskap, betyr det effektivt at potensielle kunder må fremvise papirer på at de er godkjent av Imperiet. Dette vil si at nøytrale parter og enkeltindivider mest sannsynlig blir nektet adgang til NeroSolaris' datterselskapers tjenester. Den Imperielle Skattmesteren har meldt at denne totalt uoppfordrede samfunnstjenesten blir belønnet med et massivt skattelette.

NeroSolaris eier en mengde selskaper over et bredt spekter av bransjer, så som våpensalg; sikkerhetsbemanning; romskipmanufaktur; drivstoff- og tanktjenester; samt diverse softwareproduksjoner- og utsalg, men har i imperiets tidligere dager blitt anklaget for å operere i juridiske gråsoner og å ansette kriminelle.


Brutalt drap i Sah'c Quadrant i Imperial City! Borgerlig leilighet komplett utbrent, flammekaster mistenkt brukt. De avdødes identitet blir for øyeblikket holdt tilbake av myndighetene da etterforskning fortsatt pågår, men det er kjent at det er snakk om en menneskefamilie, deriblant to små gutter. Moren har arbeidet som straffejurist i Mid Rim, og det ryktes at faren hadde pådratt seg noe spillegjeld. I følge våre kilder indikererer den foreløpige obduksjonen at familien ble myrdet før drapsmannen satt fyr på leiligheten. Quadrantens ombudsmester har gått frem og meldt at dette antagelig er nok et hatdrap utført av de voldelige og uberegnelige alien-minoritetene på planeten.


Kun timer etter at den imperielle flåten stasjonert over Ryloth trakk seg tilbake, ble en serie bomber utløst påi imperielle installasjoner. Deathwind Bondara har tatt på seg ansvaret angrepene, og gir alle imperielle fritt leide til å forlate planeten innen de neste 48 timene. Etter denne fristen kan han ikke garantere for ikke-stridendes sikkerhet, men at alle stormtropper og andre imperielle som har deltatt i "slavebindingen av Ryloths stolte sønner og døtre" kommer til å ende sin dager i the Hot Zone på Ryloths overflate. Han oppfordrer også alle andre Twi'leker til å bistå i frigjøringskampen, spesielt Hode-klanen, Ryloths ledende rådsforsamling.

Ministeriet for Outer Rim Territories på Coruscant melder at imperiet har ingen intensjon om å anstrenge seg for å holde på planeten. "Hvis villmennene ikke ønsker å ha tilgang til sivilisasjonens lys, er ikke denne administrasjonen interesserte i å holde dem innenfor rikets grenser. Akkurat nå er de fleste ressurser i ferd med å rydde opp etter kampene på Hoth. Keiseren har personlig bedt oss om å la tingene gå sin gang på Ryloth, og om de lokale bryter intergalaktiske lover i disse såkalte frigjøringskampene, kommer de til å bli straffet hinsides deres fattevne."


Noen angriper skip av Kuat Drive Yards modell "Devilfish". Et overraskende stort antall av denne snart hundre år gamle modellen er blitt funnet drivende som vrakgods, eller bordet og med mannskapet drept eller bortført. Skipstypen kjent for å holde lenge med god vedlikehold, men til tross for dette er det gått ut av produksjon, og hvis disse angrepene fortsetter vil modellen snart ikke være å finne i galaksen lenger.

Kilder innen Sector Rangers melder at de er kjent med forholdet, men har ikke ressurser til å ta tak i det. I følge vår kilde kan det se ut som om angrepene stammer fra lokale kriminelle organisasjoner, men de er spredt over et så stort område at noen må koordinere dem. Vår kilde uttaler også at han syns synd på den stakkars jævelen de er ute etter.


Den imperielle administrasjonen i Kala'uun på Ryloth har blitt angrepet av separatister. Tre tjenestemenn og 16 lokale ble drept i en bombeeksplosjon.

En lokal representant for en opprørergruppe som kaller seg "True Twi'leks" har tatt på seg ansvaret for eksplosjonen. Han mener at deres leder, en Deathwind Bondara, ikke kommer til å hvile før Ryloth er frigjort.

Representanter fra klan Bondara stiller seg uforstående til uttalelsen, og nekter kjennskap til gruppen eller dens leder.


Gode nyheter fra Outer Rim! Den inntil nylig antatt avdøde Darth Vader avholdt en ekstraordinær pressekonferanse der han kunne avsløre at den Imperielle Flåte har oppdaget og angrepet en skjult ARR-base. Opprørerne ble slått uten store imperielle tap, og kun et fåtall skal ha unsluppet. Anonyme kilder i Imperiets kommandustruktur mener at ARR-koalisjonen er slagen, og at det kun er den harde kjerne i det såkalte GLC som gjenstår. Med andre ord, ikke lenge til det Galaktiske Imperium nok en gang får oppleve fred og rettferd.


Nok en starliner har blitt ranet i the Corellian Run. Passasjerene rapporterer at piratene var en blanding av ikke-mennesker, først og fremst "de derre tynne grågrønne som er overalt".

Den imperielle marines pressetalsmann melder at angrepet fant sted i corelliansk område, og derfor er utenfor deres jurisdiksjon.

CorSec melder derimot at angrepet skjedde så langt ut i hyperromruten at det faktisk VAR på imperielt område, og at selv om det hadde funnet sted lenger inne var piratene for sterke til at CorSec hadde kunnet hindre dem i tide. CorDef, som har ressurser til å slå piratflåten, har ikke autorisasjon til å forlate systemet, da dette vil legge planeten åpen for andre angripere. Dette melder Corellias Diktat, og opprettholder Corellias intersystem-politikk siden klonekrigen.

Sector Rangers, det eneste offentlige byrået som innrømmer at angrepet skjedde under deres jurisdiksjon, men kan også fortelle at deres ressurser er primært rettet mot å finne terrorister fra de ytterliggående gruppene ARR og GLC. De er derimot klar over situasjonen, og utlyser en belønning for informasjon om piratenes leder, en "Kaptein Hud".


Den høyt dekorerte Garman Yularen har blitt drept. Den pensjonerte generalen ledet de imperielle bakkestyrkene under Duros' famøse "firemånedersfrihet", og var av flere frittstående organisasjoner anklaget for å være ansvarlig for den påståtte massakren som fulgte. Yularen ble drept av en snikskytter på sitt landsted på Kashyyk. Yularen satt i en lukket airspeeder, som var i fart da drapet inntraff. Den imperielle justikaren har utlyst en ettersøkning på Zoda Makarian, en kjent skarpskytter fra klonekrigene, men om denne har status som mistenkt er fortsatt ukjent.


Det galaktiske samfunn lurer fortsatt spent på hva som skjer på Recopia etter at verdenen ble frigjort. Ingen nyhetsbyråer, verken imperielle eller frittstående, har klart å få noen reportere planetside. Imidlertid kan det virke som en opprusting er i emning, da recopianske handelsfolk har kjøpt opp store mengder durasteel og tibannagass.

Mystiske starfighterskvadroner av ukjent modell har blitt sett i patrulje i systemet, og speiderskip sendt fra Hapes Cluster, Corellia og den nystiftede separatistalliansen er savnet, antagelig etter møte med disse.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License