Lag Hex 2: Rancors

Filosofien bak dette laget er å samle flest mulig GDF-soldater hvis art har over gjennomsnittlig størrelse, og utstyre dem med tunge våpen. Han som foreslo dette ble straks forfremmet til en uskadelig posisjon. Uansett har lag Hex 2 evnen til å samle en stor mengde tung automatild på ett sted.

Lagets leder er zabraken Anto Zaath, også kalt "The Rancor Wrangler". Han leder soldatene sine med absolutt autoritet. De tre andre som ikke er store aliens er radiomannen Danno Vaines, sanitetsmannen (eller -damen) Gondé Cossida, som er der fordi det er vanskelig å finne henholdsvis militære radioer og santasker som er beregnet på svære fingrer, og speideren Badouma Me, som er med fordi det ikke finnes nok svære aliens i GDF.

Inntil nylig het lagets beste skytter Rakah Murrg, som det lot til at alle, løytnanten inkludert, hadde et problem med i en eller annen grad. Nå har menig Murrg imidlertid blitt forfremmet til løytnant og fått jobb som Keyan Pressins adjutant, så det er en ledig plass i laget.

Hex 2 har vært i skuddlinjen et par ganger, men ikke hatt anledning til å utmerke seg spesielt.

Løytnant Anto Zaath (zabrak) – Lagfører
Sersjant J'Jijub (whiphid) – NK og RB
Korporal Danno Vaines (menneske) – Samband og geværmann
Menig Fwa'Kachk (whiphid) – RB
Menig Atchtuu (herglic) – RB
Menig Gondé Cossida (menneske) – Sanitet og geværmann
Menig Badouma Me (talz) – Speider og skarpskytter

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License