Biggs Harrigan

Fringer-type fra Klatooine, outer rim, gruff ung praktisk idealist som joina slik som Luke og hans navnebror. Er løytnant fordi han er den keyan klarer å snakke med. De andre spytter bare skrå på ham og svetter og myser.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License