Menig Guk Harrai

Guk er, som alle quarrens, redd for forandring. Han er også skeptisk til mon calamarier. Likevel har han valgt å kaste seg inn i jobben som livvakt for "prinsen av opprøret", Generalen som reddet planeten hans fra Imperiets klør. Guk setter pris på handling fremfor ord og tanker og diskusjon, og synes "kræsj et skip inn i brua på en star destroyer" var noe av det kuleste han hadde hørt om i sitt liv.

[Pvt. Guk Harrai]

[Male Quarren Scout 1]
Age: Hair: Eyes: Concept:
Height: Weight: Clothing/Appearance:
Destiny X, Force X
Init: +7; Senses: Perception +12
Languages: Basic, Quarrenese
Defense: Ref 14 (flat-footed 12), Fort 14, Will 13
HP: 25, DR: n/a SR: n/a Threshold: 14
Speed: 6 squares
Melee: Unarmed +0 (1d4)
Melee: Knife +0 (1d4)
Ranged: Blaster Pistol +2 (3d6)
Ranged: Blaster Rifle +2 (3d8)
Base Attack +0, Grp: +0
Attack Options:
Special Options:
Str 10 -
Dex 14 +2
Con 13 +1
Int 9 -1
Wis 14 +2
Cha 8 -1
Talents: Acute Senses
Feats:Weapon Group Proficiency (Pistols, Simple Weapons, Rifles), Shake It Off, Skill Focus: Perception
Skills: Endurance +6, Initiative +7, Perception +12, Stealth +7
Possessions: Galla GLC-uniform, Hold-Out-blaster, Autofire-Only Blaster Pistol concealed in Briefcase, Star Wars-Smoking, Zipcuffs, Sånn comlink i øret og i mansjettknappene, Datapads, clipboards, nypussa sko
Racial benefits: Swim speed 4 sq., ignore concealment from darkness, reroll Swim checks, conditional feat

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License