Gorshal
Communications

Gorshal var egentlig fisker på Mon Calamari før opprøret og sånt. Et eller annet sa klikk i hans lille akkarhode når denne Prinsen begynte å dukke opp i media, og han bestemte seg for å slutte seg til dem. Litt landlig, og ser veldig opp til Seggor - føler at nå som han er blitt en soldat er det hans virkelig quarren-potensiale har våknet! Seggor synes han er litt slitsom, men setter pris på smisk. Derfor er Gorshal korp.

Quarren Scout 5

Age: 32 Hair: Coloured Eyes: Brown
Height: 1,80 Weight: 82 kg Clothing/Appearance: Uniform, fjestentakler
Force 6
Init: +4; Senses: Perception +4
Languages: Basic, Quarren
Defense: Ref (flat-footed ), Fort , Will
HP: , Threshold:
Speed: 6 squares
Melee: Vibro Axe +6 (2d10+3)
Ranged: Blaster carbine +4 (3d8+1)
Base Attack +3, Grp: +5
Attack Options:
Special Options:

Str 15 +2
Dex 14 +2
Con 14 +2
Int 10 0
Wis 14 +2
Cha 8 -1

Talents: Acute senses, Improved Stealth, Evasion
Feats: Weapon Group Proficiency (Pistols, Simple Weapons, rifles) Shake it off, veichular combat, power attack, skill focus: athletics, weapon proficiency: advanced melee weapons
Skills: Athletics +15, Pilot +10, Perception +10, Stealth +10, Survival +10
Possessions: Uniform,Blaster Carbine, Utility Belt, 1 frag grenade, Litt verktøy, fiskeutstyr, kvesset spade, vibroøks, oppblåsbar båt

http://www.swagonline.net/files/images/QuarrenMinerWEB.preview.jpg - i sivil, på båten

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License