Galactic Defense Force
GDF.jpg

Gren av Republikkens væpnede styrker, grunnlagt av Keyan Pressin, som frem til like etter slaget og Endor som General. GDF består av tre kompanier med til sammen ca 400 infanterister, samt fire skvadroner snubfightere, en del tyngre capital ships og eksterne enheter og personell. GDF er alliert med Allince of Free Planets, og på papiret underlagt Republikkens høykommando, men da Pressin var sjæfen var det stort sett han som tok avgjørelsene. Hans mer militært offensive tilnærmelse til opprøret er ikke like godt likt av alle.

Med Serra under generalhatten har GDF gjennomgått en del forandringer. De er nærmere knyttet til Republikkens øverste ledere, og brukes til presisjonsoperasjoner der det kreves et over gjennomsnitt nivå av djervhet. Rekrutteringen er i ferd med å øke, og snart kommer GDF trolig til å bli brukt som et mindre aggressivt alternativ til SpecForce. Selv om Pressin har fratrådt sin stilling betyr det ikke at han er helt satt på sidelinjen. Mange av de opprinnelige medlemmene nekter konsekvent å kalle Serra "General".

Kritikere påstår at GDF er Pressins private armé bestående av variable mengder helter og tullinger. Det hjelper ikke at Pressin har valgt å sette sine nærmeste venner inn i høytstående posisjoner i organisasjonen.

Staben i GDF:

General Keyan Pressin - Øverstkommanderende, frontfigur (I GLC)
General Darlan Serra - Øverstkommanderende, Personell- og administrasjonsansvar, liasjons med Alliansen

Brigadiergeneral Keyan Pressin - Ansvarlig for spesialoperasjoner
Oberst Lishnaah Bree’fro - Etterretning og intern sikkerhet

 • Major Koth Ab'lon - blyant- og papir- og stiftemaskinstiftansvarlig

Oberst Kile Thawyr - Ops, overordnet

 • Major Navees Beduck - Bakkeoperasjoner
 • Commander Marrax - Flåteoperasjoner

Oberst Eleema Berilles - Logistikk
Oberstløytnant Omin - Planlegging/forberedning
Major Neermal - Kommunikasjon
Major Graduur Shudor - Opptrening
Major Onola - Finans
Major Jonah Sanant - Sivil-Militært forhold

Annet nøkkelpersonell:

 • Kommandør Kadio Ellor - Executive Officer på GLCs flaggskip Iron Integrity
 • LøytnantOnoma - Executive Officer på GLCs flaggskip Iron Integrity når Kadio må være Kaptein
 • Oberst Rebo Joon - Ansvar for sanitetstroppen
 • Major Pash Sania - Ansvar for sanitetstroppen

1ste Kompani:

 • Tropp Alpha
  • Troppsjef: Kaptein Kai Sterra
 • GLCI-1: (oppløst)
  • General Keyan Pressin
 • Alpha 2: Spacehounds
  • Lt. Nadin Paal
 • Alpha 3:
  • Lt. Araditha Arbon
 • Alpha 4: Shadow
  • Lt. Dols Rekara
 • Alpha 5: Overwatch
  • Lt. Garlan Zuhl
 • Tropp Bravo
  • Troppsjef: Kaptein Boon Moomoow

*Støtteapparat

2ndre Kompani:

 • Tropp Crimson
  • Troppsjef: Kaptein Tresmon
 • Crimson 1 - Bloodies
  • Lt. Zann Kiernan
 • Crimson 2
  • Lt. Treygun
 • Crimson 3 - Womprats
  • Lt. Beren Tazen
 • Crimson 4
  • Lt. Hiyel t'Nace
 • Tropp Delta
  • Troppsjef: Kaptein Trana Mera
 • Delta 1
  • Lt. Dyn Geelan
 • Delta 2
  • Lt. Gud Pyre
 • Delta 3
  • Lt. Tayn Kuhl-Arud
 • Delta 4 - Spinesharks
  • Lt. Morine

*Støtteapparat

3dje Kompani:

 • Tropp Echo
  • Troppsjef: Kaptein Webus Helker
 • Echo 1
 • Echo 2
 • Echo 3
 • Echo 4
 • Tropp Gamma
  • Troppsjef: Kaptein Wiln Nexray
 • Gamma 1
 • Gamma 2 - Backwash
 • Gamma 3 - Rancors
 • Gamma 4

*Støtteapparat

4de Kompani:

 • Tropp Hex
  • Troppsjef: Kaptein Royn Schwebb
 • Hex 1 - Remorseless
 • Hex 2 - Rancors
  • Lt. Anto "Rancor Wrangler" Zaath
 • Hex 3
 • Hex 4
 • Tropp Indor
  • Troppsjef: Kaptein Oola Tar'eeno
 • Indor 1
 • Indor 2
 • Indor 3 - Counts
 • Indor 4

*Støtteapparat

Flåte:

 • Fidelity - Thranta-Class Light Cruiser
 • Valiant - Thranta-Class Light Cruiser
 • Courage - Thranta-Class Light Cruiser
 • Another Chance - Alderaanian War-Class Heavy Frigate
 • Scapio - Medium Frigate (Satser på at det er en fregatt jeg)
 • Iron Integrity - Crusader-Class Frigate
 • Stalwart - Nebulon B Escort Frigate
 • GLCN-2: Fury Squadron - Interceptors - A-wing
 • GLCN-4: Noonan Squadron - Superiority/Multipurpose - X-wing

Diverse personell:

Keyans followers

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License