Løytnant Garlan "Støggkjeften" Zuhl

Lagfører og RB-toer

Et menneske som har kjempet for opprørerne lenge. Han ble lagt merke til av Keyan da han i kampene for å konsolidere Mon Calamari spaserte rundt utendørs i artilleriregn og skjøt stormtropper med en Blasterkanon fra hoften mens han ropte “Kom og få dæng, hora!”. Mannen ble rekruttert til GLC omgående, og lagets spesialisering i strid er tung ildstøtte med Heavy Repeating Blasters, skarpskyttere og målangivelse til luftstøtte.

Stats kommer ALDRI!
Human Soldier 2/Noble 1
Age: Hair: Eyes:
Height: Weight: Clothing/Appearance:

Force
Init: +8; Senses: Perception: +6
Languages: Basic,
Defense: Ref 17 (flat-footed 15), Fort 17, Will 15
HP: 51 XHD, Threshold: 17
Speed: 6 squares
Melee: Knife +X (1d4)
Ranged: Rifle: +5 (+6), dmg 3d8 + 5 (+6)
Base Attack: +3, Grp: +X
Attack Options:
Special Options:
Starship Maneuvers:

Str 13
Dex 14
Con 14
Int 10
Wis 10
Cha 12

Talents: Born leader, Weapon specialisation
Feats: Point Blank Shot, Weapon Focus: Rifle, Skill trained: Persuasion, Improved damage threshold
Skills: Endurance +8, Knowledge Tactics +6, Initiative +8, Perception +6
Possessions: Blaster rifle, blaster pisol, granater!

Tilbake til Lag 5

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License