Cressir Frez

"Cres" er en ekte spacer: Født ombord på et romskip. Faren er ukjent, moren arbeidet som kokke på et større fraktskip eid av Surronian Enterprises. Som tolvåring ble Cres nødt til å forlate skipet, og han reiste ut i verden for å bli rik og berømt. Han påstår selv han er utlært i 27 forskjellige yrker, alt fra spaceportlos til krillrenser til dekkskrubber. Han har imidlertid tilbragt mest tid som Whaladon-jeger, og i '8 kostet det ham beinet, da han fikk en rift i romdrakten, sikkerhetslinen røk, og han ble drivende i rommet i ni timer før han ble funnet igjen. Har vært på Mon Calamari kun fem ganger, men har et nesten skremmende patriotisk forhold til planeten.

De siste årene har Cres vært båtsmann på et ikke helt lovlig fangstskip som noen ganger tjente litt på siden ved lett kaper- og piratvirksomhet. Mannskapet besto nesten utelukkende av quarrens, og da Ackbar og Morn samlet The Free Dac Volunteers, ble Cressirs skip med i kampen. Cressir så Iron Integrity bruke Pressin-manøveren, og bestemte seg sporenstreks for å slutte seg til kapteinen på dette skipet, da dette måtte være en kar med tæl i.

Cressir er en litt usmakelig fyr, men har åpenbart mildnet litt på sine eldre dager. Nå er han ikke verre enn en gjengs quarren. Han er aller mest opptatt av å fortelle historiene sine, og er en litt sur klagete grinebiter som liker å patte på snadda si og vite best. Og Calamarier er skitfolk, men ikke like ille som alle rasene som ikke kommer fra Dac. Lag 7 er de eneste i galaksen som er verdt noe, men resten av GLC er tross alt bedre enn alle andre. Og sånn går det. Han kunne forresten også vært løytnant, men han gidder ikke. Det er så mye stress også må han snakke med så mange skitfolk da.

Cressirs primære rolle på laget er å være pilot, men han er også flink til å holde stemninga oppe ved å komme med ondsinnede, sårende kommentarer til alt og alle.

Menig Cressir Frez
Male Quarren Scout 4/soldier 1
Age: 45 Hair: Eyes: Concept:
Height: Weight: Clothing/Appearance:
Destiny X, Force X
Init: +7; Senses: Perception +3
Languages: Basic,
Defense: Ref 17 (flat-footed 17), Fort 22, Will 16
HP: 64, Threshold: 27
Speed: 6 squares
Melee: Vibroblade +6 (2d6+4)
Ranged: Heavy Blaster Pistol +4 (3d8+2)
Ranged: Blaster Rifle+4 (3d8)+2
Base Attack +4, Grp: +X
Attack Options:
Special Options:
Starship Maneuvers:

Str 14 +2
Dex 10
Con 16 +3
Int 12 +1
Wis 12 +1
Cha 8 -1
Talents: Evasion, Vehicle Sneak, Armored Defense
Feats:Weapon Group Proficiency (Pistols, Simple Weapons, Rifles), Armor Group Proficiency (Light), Shake it off, Skill focus (survival), Extra second wind, Imp dmg Treshhold.
Skills: Endurance +10, Initiative +7, Knowledge Galactic Lore +8, Pilot +7, Stealth +7, Survival +13
Possessions:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License