Forcepowers

Rættningslinja, rættningslinja,
aille like dæ
rættningslinja, rættningslinja,
domm og stygg og væ

når Anders kjæm på skolen bli ainner ongan gla
for det betyr at Anders
får buksevann i da'

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License