Followers av Keyan Pressin

Koth ab'Lon: Gammel Bothan. Var Keyans nærmeste rådgiver og venn under oppholdet i senatet, og står nå igjen ved prinsens side. Er slu, koselig, innsiktsfull og veldig stille. Medlem i Bothan SpyNet.

Løytnant Garlan Zuhl: Gamle støggkjeften. Lagfører i Lag 5 Overwatch. Stats.

Commander Kadio Ellor på Iron Integrity

GLC-lag

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License