Ever Vigilant

Et Mon Calamari-bygd skip som ble gitt til Dr. Joon i gave fra Stormester Morn, hvis liv Joon reddet under en trefning mellom rebellene og Mon Calamariske separatister. Det dufter svakt av sjøluft. Var lenge disponert av GLC, som bygget det om til troppetransport. Har siden blitt restaurert, omdøpt til bare Vigilant, og gjort til flaggskipet til det nyoppstartede shippingfirmaet New Dawn Shipping, Inc.

Ever Vigilant, Custom Built Mon Calamari Shipyards Light Freighter

En gave til Rebo Joon fra Stormester Morn etter at Joon og Marek Kolar dro ham til sikkerhet under QPL-anslaget.
Skipet er spesialbygd etter Morns spesifikasjoner, men skroget er et standard MC-18 LT-Freight. Skipet har en høy grad av komfort, på bekostning av lagringsplass. Som de fleste MCS-produkter har skipet backupskjoldgeneratorer, men dette skipet er utstyrt med ekstra kraftige sensorer for å kunne unngå kamper før de får begynt.
Skipet er først og fremst et luksuriøst transportmiddel, men er allsidig nok til å fungere godt I de aller fleste ikke-stridende roller. Rommene er store og godt utstyrt, og det lukter alltid sol, sjø, koraller og svaberg ombord.

Har etter jomfruturen blitt brukt primært til frakt av diverse varer. Har en ekstra transponder registrert på Zaylus, Joons falske navn, men er egentlig lovmessig registrert på Joon.

Ever Vigilant
Colossal Light Freighter
Init: ; Senses: Perception
Defense: Ref 12 (flat-footed 12), Fort 28, Will XX +XX armor
HP: 120, DR: 15 SR: 45 Threshold: 78
Vacuum Speed: (3squares/action)
Atmospheric Speed: (13 squares/action)
Ranged:
Base Attack +X, Grp: +XX
Attack Options:
Special Options:
Str 42
Dex 12
Con -
Int 20
Talents:
Skills: Initiative, Mechanics, Perception+5, Pilot, Use Computer
Crew: 2 Passengers: 5
Cargo Capacity: 50 tons Consumables: 1 month Carried Craft:
Hyperdrive: x1 (Backup x10), Nav Computer
Availability, Unique Cost: New: , Current Condition:

Modifier x2

Weapon: Dual Medium Laser Cannon (Cockpit, Pilot)
Attack Bonus: +5, Damage: 5D10x2

Luxury Upgrade II
Backup Shield Generators

everv.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License