Eriadu Authority

En statsdannelse som kom til etter slaget ved Endor. Eriadu er hovedstaden, og riket regner sektor Seswenna og et par andre systemer som sine. Det er en militarisert stat som er alliert med lojalist-imperiet i the Core, men er selv omringet av New Republic-verdener.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License