Eriadu

Fabrikkplanet i Outer Rim, hjemplaneten til nå avdøde Grand Moff Wilhuff Tarkin. Åsted for dårlig muroverklatring og kebabkasting.
Eriadu er en patriotisk imperieplanet, og er som en bastion i den ellers kaotiske og skumle Outer Rim.

Ackbar satt lenge i fangeskap på denne planete, men ble reddet av lag 1. På en ganske lite smooth måte.

Eriadu er nå hovedstaden i the Eriadu Authority et lydrike under Lojalist-imperiet som dekker Seswenna-sektoren og en noen kringliggende systemer. EA er ledet av Admiral Sander Delvardus, tidligere planetes flåtesjef.

Etter et drap av en høytstående embetsmann har Keiser Pestage lovet represalier mot den Nye Republikken.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License