Emancipation

Flaggskipet som startet det hele. Eies av General Prins Keyan Pressin, hvor mannskapet Tia, Ayala og Joon har aksjer. Enkelte av mannskapet har en så sterk tilknytning til skipet at det betraktes som hjem. Har ofte gått under dekknavnet Destiny.

Skipet har gjennom tiden blitt utsatt for en rekke modifikasjoner, særlig i form av våpen og skjold. Havnet etter hvert i hendene på Imperiet og ble for en tid flydd under navnet Abyss1, men er nå tilbake hos sine rettmessige eiere.

I løpet av månedene det ble brukt av Imperiet, fikk Emancipation følgende oppgraderinger:

  • Laserkanoner: 6d10 x 2 (skade)
  • Skjold oppgradert til 45.
tia
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License