Løytnant Edoran Altam
altam

Lagleder for Lag 6: Storm
Gikk offisersskole for imperiet - en offiser av den gamle garden, gammel republikansk familie. Ikke imponert over endel av direktivene og avgjørelsene som er kommet, synes ikke de er verdige og passende - for utradisjonelle og fjasete. (Veldig prøyssisk.) Kan skremme fanden på flatmark.

Edoram har en egen evne til å vekke lojalitet hos sine menn. Når han i tillegg er en av menneskene som må følge noen, er dette bra for Keyan. Edoram er lojal til Keyan, uansett hva Keyan driver med, for sånn var det under republikken, og da skal vi FOR POKKER FÅ DET SLIK IGJEN! At Edorams syn ikke egentlig har så mye hold i virkeligheten er noe der er klokt å ikke ta opp. Edoram virker fornøyd i sin stilling, han er veldig klar over at hans general stoler på ham, han er arrogant og sparker nedover men trives der han er.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License