Ean

Den lille blå fisken med røde øyne som Tia en gang gjorde seg til venns med. Leker med den (mørke)grå siden av Kraften, og klarte å overbevise Tia om at det ikke alltid må være enten-eller. Også læremesteren til chissen Droch.

Ean var overbibliotekar i Jeditempelet på Coruscant før Jocasta Nu. Det ble oppdaget at han hadde en del mørke holocroner som sengelektyre, og at han hadde dannet en liten gruppe bestående av såkalte "Grey Jedi". Rådet erklærte dem kjettere, og brøt opp gruppen, men Ean unnslapp. Noonan Bendon husket dette, og sverget å ta livet av ham, men Noonans ærefulle opptreden ga Ean muligheten til så stikke av, og før Noonan klarte å fullføre løftet ble han slått til jorden av Lord Vader. Forhatt av Joon, pga like deler hevnlyst og en adapsjon av Noonans prinsipper.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License