Disruptors

Disruptorvåpen er en type ekstremt farlige, ekstremt ulovlige tibannabaserte våpen.

Disse våpnene er ulovlige over alt i galaksen, selv i Hutt Space. Imperielle spesialenheter bruker ytterst sjelden slike våpen, og selv da kreves det spesiell autorisasjon.

Treff fra distruptorvåpens stråler gir åpne, blødende kjøttsår, i motsetning til blasterplasmaens selvkauteriserende skuddsår. En direkte treff vil resultere i total fordampning av ekstremiteter, total fordampning av alt om torsoen blir truffet.

Tia ble truffet to ganger av et slikt våpen på Mettellos, og det kostet henne en arm og et ben.

H-12s leder har brukt en disruptorrifle mot GLCI-1 på Mettellos.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License