Dewbecca
dewie
dewiekamp

"Wrooooooowwwwwrrrrrooooooouu wruuu!*"
"I'm not looking to earn friends. I'm looking to safeguard the galaxy."

-Mester Dewbecca "forklarer" seg for Keyan

Wookiee jedimester. Tok Firith Secura som Padawan, og sørget for at han overlevde ordre 66. Ble utnevnt til mester i det siste rådsmøte, noen måneder etter ordre 66. Bodde lenge på Naar Shadda, men forsvant etter å ha kastet seg ut av et vindu for å redde crewet på Emancipation fra en rødkledd sith-kriger-ting.
Dukket senere opp hos rebellene på Thila for å snakke med Noonan Bendon som han hadde oppdaget på Taris. Jobbet en periode med rebellene.

Føyer seg inn i rekken wookieer som har revet armene av en droide. I Dewbeccas tilfelle er det ganske mange droider som har blitt amputert, da Dewbecca kjempet i klonekrigene. Han er en av de siste jedimestrene i galaksen, og sammen med mester K'kruhk kanskje den eneste som fortsatt er aktiv. Han er nesten 2.4 meter høy, og råsterk til og med til wookiee å være, men alikevel uvanlig innsiktsfull, og når han ønsker det lun og koselig.

Dewbecca eller K'kruhk er i stand til å se fremtiden gjennom kraften, og visste at den av dem som dro til Corellia for å redde Keyan og Crix kom ikke til å vende tilbake. Dewbecca ville dra istedetfor Noonan, men Noonan mente at det i så fall burde være han som dro. Noonan ble drept av Vader, og Dewbecca og K'kruhk innså at de måtte holde en lavere profil og heller stå frem og hjelpe Luke når Vader og Palpatine er borte. Dewbecca har imidlertid kommet med sterke anmodninger om å få stoppet Sarkan og prosjekt Abyss.

Dewbecca er åpenbart lite fornøyd med sin gamle Padawans utvikling, og prøver å hindre Aayala i å følge ham, om enn på en litt vel direkte og wookieete måte.

Dewbecca kjemper med èn lyssabel i et defensivt tohåndsgrep, og er en dyktig utøver av Form III Soresu. Han lar sin naturlige styrke komplimentere form III, og bruker en forceteknikk han har lært bort til begge Securaene (som han først lærte av Ayla Secura) til å ytterligere unngå skade fra skudd og lyssabler. I motsetning til sin forgjenger mester Tyvokka, og wookieer flest er han reservert og defensiv i kamp, forsøker å ta ned en fiende med færrest mulig utfall. Det har ikke hindret ham i å skremmende hurtig sage gjennom større mengder Imperials de få gangene lag 1 har kjempet side om side med ham.

Dewbecca, Exiled Jedi Master
Medium Wookie Jedi 8, Jedi Knight 4, Jedi Master 2
Destiny 2, Force 13
Init: +8; Senses: Perception +15
Languages: Basic, Shyriwook, Durese, Ryl
Defense: Ref 30 (flat-footed 28), Fort 30, Will 30
HP: 163 Threshold: 30
Speed: 6 squares
Melee: Lightsaber +21 (2d8+19)
Double att +17/+17
Base Attack +14, Grp: +X
Attack Options:
Special Options: Fearless, Serenity, Rage, Adept Climber, Intimidating, Extraordinary Recuperation, Deflect, Force Intuition, Block, Redirect Shot,
Force Powers Known: (Use the force+17) Negate Energy, Surge, Battle Strike x3, Vital Transfer, Rebuke, Sever Force, Force Slam, Force Stun, Force Disarm, Move Object
Force Secrets Known: Multitarget Power
Force Techniques: Force Point Recovery, Improved Force Slam
Str 22 +6
Dex 14 +2
Con 16 +3
Int 14 +2
Wis 17 +3
Cha 10
Talents: Deflect, Force Intuition, Block, Damage Reduction 10, Soresu, Redirect Shot, Force Fortification.
Feats:Weapon Group Proficiency (Lightsabers, Simple Weapons), Force Sensitivity, Force Training x3, Power Attack, Skill Focus (Use the Force), Running Attack, Cleave, Triple Crit (lightsaber),
Skills: Use the Force +17, Endurance +15, Perception +15, Persuasion +12
Possessions: Wraaaour

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License