Despoten Xim

Despoten Xim var et menneske som for 25000 år siden erobret nesten hele Tion-hopen. Han ble beryktet for å benytte terrorstrategier for å holde kontrollen i sitt rike- Hans hemmelige politi eksisterte videre, ihvertfall helt til Jediborgerkrigen i 4000 BBY.
Han startet med farens piratflåte, men var en aggressiv og dyktig strateg som ikke møtte sin like før han begynte å få ambisjoner om å ta land i Huttenes rom.

Huttene samlet sin makt, og vant en overraskende seier ved Vontor. Huttene utnyttet seieren ved å ødelegge Xims logistikklinjer, noe som ytterligere svekket hans slagkraft. Det avgjørende slaget falt også ved Vontor, og historikerne mener at huttene ikke hadde hatt nubbsjangs hvis ikke Xims barabelallierte hadde reist tilbake til hjemplaneten, og om ikke huttene hadde rekruttert alle Niktoene, Weequayene, Klatooniene og Vordranerne. Xim ble knust og døde som gammel mann i fangenskap, imperiet hans fragmenterte råfort, og Huttene konsoliderte sin makt i Hutt Space.

I sin hær hadde Xim raser av alle slag, men et stort innslag av barabeler og mennesker. Han benyttet seg også av krigsdroider i stort monn.

Historikerne er enige om at Xims imperium har hatt lite innflytelse på kommende galaktisk historie og kultur, bortsett fra for Huttenes nye allierte, som som følge av avtalen nå var slavebundet til evig tid.
Ordet "Despot" kommer direkte fra Xim's fornavn, som var Dès'poth eller Dès'poth'en.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License