Darek Maiar, Lev Antar og Eander Vandar

Jegerteam fra Lannik. Mennesker. Har jaktet på Keyan på oppdrag fra Lannesisk planetær rett. Ga nesten opp jakten da Keyan lovet å melde seg, men da Keyan ikke har vist seg i nærheten av Lannik på et par år, er de nå ute etter ham igjen. Flyr romskipet "Pride", en modifisert Firespray-class.

Tilbake

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License