Cydon

Planeten som var hovedsete for Prosjekt Abyss.

Var ubebodd frem til Prosjekt Abyss ble startet. Planeten var slettet fra de imperielle systemene, men var bebodd av en primitiv stamme duroser. Planeten er dekket i tettvokst jungel og har noen sjøer. Sarkan fikk bygget en base, samt dekket planeten i skjult antiluftskyts.

Emancipation ble skutt ned over planeten i 1 ABY, men crewet overlevde, og klarte til slutt å ødelegge basen og fange Sarkan.

Sarkan døde etter hvert av skader han pådro seg i fangenskap. Han ble ihvertfall ikke henrettet. Ne-hei. Fordi Rebo, Graaaworrg og Kniv-Wooorchk var der når det skjedde, og han døde av seg selv, sjø. Og de sårene, de hadde han når de fant ham.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License