CSA
Corporate Sector Authority

Corporate Sector er et imperielt protektorat i Tingel Arm, en stor del av galaksen. CSA omfatter 30.000 systemer, livløse, koloniserte eller bebodde. Etter klonekrigen øket CSA markant i størrelse og styrke, og er av mange betraktet som Imperiets roligere og høfligere lillebror. Nominelt sett underlagt imperiet, men det er allment kjent at Imperiet ikke har så mye det skulle sagt inne i Corporate Sector.

Mange av de største selskapene i galaksen (f.eks. Kuat Drive Yards, Merr-Sonn Mil/Sci og Industrial Automaton) sogner til Corporate Sector, og firmaene driver en intens rekrutteringskampanje for å få misfornøyde imperielle borgere til å starte et nytt og bedre liv i sektoren. Hvorvidt livskvaliteten faktisk ER bedre er vanskelig å fastslå, men CSA har ingenting imot Aliens, og det er jobber nok til alle. Den sosiale mobiliteten er høy, og evnerike individer kan etter sigende regne med å stige høyt, uavhengig av hvor de kommer fra.

Alt er ikke bare fryd og gammen: noen kriminelle elementer mener at CSAa sikkerhetstyrke ESPO får CompForce og Stormtroppene til å være trivelige speiderledere, og forsøk på å organisere arbeiderne fører til en kreativ dødstraff. Onde tunger (blant andre Firith Secura) påstår at CSA aktivt og bevisst slavebinder hele sivilisasjoner for å øke sin profitt, og at minst èn alien-kultur kjemper en desperat krig for å holde CSA unna. Men han Firith er jo litt gæærn da.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License