Korporal Crayl

Korporal Crayl

crayl

Crayl har vært en drifter og en jeger så lenge han kan huske. Han bodde lenge sammen med en gruppe zabrak-nomader på Iridonia, men forlot planeten innleid som heavy på et fraktskip med kurs for Naar Shadda, og har siden sjelden holdt seg på ett sted lenge. Mesteparten av livet har han reist rundt i the Fringe og arbeidet som jeger, livvakt, utkaster og leiesoldat. Det er antagelig denne livvstilen som gjorde at han verken har blitt oppdaget av jediene eller imperiet. Crayl sluttet seg til seperatistene under klonekrigene, og har siden vært medlem av en undergrunnsgruppe som i nyere tid har blitt rekruttert inn i The Rebel Alliance. Crayl virker ikke egentlig særlig hyggelig og snill, i stedet virker han ganske brutal. Følger ordre, men er egentlig mye mer moralsk enn det kan virke. Han tror på saken og ser opp til sine ledere. Krøster gjerne det han får beskjed om uten skrupler, men myrder ikke i kaldt blod. Er klar til å rive huet av de andre force-brukerne hvis de flipper lokket, men han ser ikke frem til det, for de er jo lagkameratene hans. Har et noe avslappet/avstumpet forhold til vold, det er kanskje dette som har holdt ham unna den mørke siden.

Korporal Crayl

Male Feeorin Scout 1/Soldier 5
Age: ca 80 Hair: no Eyes: Green-ish
Height: 1,92m Weight: 120kg Clothing/Appearance: Braarh
Destiny X, Force X
Init: +9; Senses: Perception +9
Languages: Basic, Feeorin
Defense: Ref 19 (flat-footed 18), Fort 22 (24 w/armor), Will 17
HP: 75, DR: 10 (energy, slashing) Threshold: 20/22
Speed: 6 squares
Melee: Stun Baton +8 (2d6+6)
Melee: Vibroknife +8 (2d4+6)
Melee: Vibrobayonet +8 (2d8+9)
Ranged: Blaster Pistol +6 (3d6+3)
Ranged: Blaster Rifle +6 (3d8+3)
Ranged: Subrepeating Blaster +1 (3d6+3)
Subrepeating Blaster, braced +3 (3d6+3)
Base Attack +5, Grp: +10
Attack Options: Brutal
Special Options: Resilient
Force Powers: +6 Battle Strike, Force Disarm
Str 16 +3
Dex 13 +1
Con 14 +2
Int 10
Wis 12 +1
Cha 8 -1
Talents: Damage Reduction 10 (Slashing, Energy), Expert Grappler, Force Focus, Tough as Nails
Feats: Weapon Group Proficiency (Pistols, Simple Weapons, Rifles, Advanced Melee Weapons), Armor Group Proficiency (Light), Shake it Off, Force sensitivity, Force Training, Rapid strike, Trip.
Skills: Acrobatics +4, Climb +6, Deception +2, Endurance* +10, Gather Information +2, Initiative* +9, Jump +6, Knowledge(s) +3, Perception* +9, Persuasion +2, Pilot +4, Ride +4, Stealth* +9, Survival +4, Swim +6, Treat Injury +4, Use Computer +3, Use the Force* +7
Possessions: Varies according to mission profile. Usually Blaster pistol, Subrepeating blaster, Armored Flight Suit, Stun Baton, Encrypted Com-link, vibro bayonet

Tilbake til Lag 8

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License