Corellia

Hovedplaneten i det corellianske systemet, og en av the core worlds.

Det var på denne planeten det gamle crewet på Emancipation først møttes og slo seg sammen. Noen år senere, etter at de var mer eller mindre spredt for alle vinder, kom de full circle da de igjen ble gjenforent på planeten under en dramatisk kamp mellom gode og onde krefter.

Planeten har rundt 3 milliarder mennesker, og hovedbyen er Coronet City. Corellia er i teorien selvstendig, ledet av en Diktat. I realiteten er planeten et imperielt protektorat.

I Coronet ligger bygningen Government Center. Denne huser Diktatens hjem om kontor, parlamentet, et museum og en hovedpolitistasjon. I 1 ABY ble politistasjonen angrepet både av imperielle styrker ledet av Arnaud Sarkan og Lord Darth Vader og av rebeller, både bakkestyrker og Rpgue Squadron. Målet var å få tak i Crix Madine og Keyan Pressin, som lenge hadde vært på rømmen. Securaene dukket også opp i løpet av kampen, ute etter å ta livet av Sarkan. Rebellene vant en kostbar seier: Noonan Bendon ble ett med kraften, Amun og Yahn døde og Yun ble etterlatt. Alikevel: Tia snudde seg fra mørket, Keim, Kadrian og noen H-12-soldater ble drept, Vader mistet en arm, og Keyan, Crix og Tia kom seg unna.

I kjølvannet av hendelsen anklaget Corellias Diktat imperiet for å ha gått over sin jurisdiksjon og for å ha bragt krig til en nøytral planet.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License