Command Solutions

Command Solutions Incorporated, vanligvis bare kalt ComSol, er en rådyr og eksklusiv leiesoldatstyrke som kommer fra Arkania. Firmaet er grunnlagt av en gruppe unge renrasede arkanianske idealister som syns hjemlandet deres behandlet en gruppe arbeidsmutanter uhyrlig. Det ble en blodig konflikt, men de kom seg av planeten med en god del arkanian offshoots.

Gruppen oppdaget under konflikten at de igrunn var ganske kapable hærførere, og at mutantene var ypperlige infanterister. Gruppen ble et sikkerhetselskap og tar oppdrag for den som har nok cash til å betale de drøye summene de krever. Som regel er dette imperiet, som får dem til å gjøre jobber som er så dritt at selv ikke de har mage til å utføre det.

ComSol har fire avdelinger, og har om lag 400 medarbeidere med feltlisens (400 soldater, med andre ord), samt en god del støttepersonell. De er spesialisert på bakkestrid, og benytter seg først og fremst av lett utstyrte infanterister, støttet med exoskjelettsoldater og en og annen hovercraft.

Nåværende oppdrag:

Whiteout Company - Ruusan
Flatline Company - Ruusan

Var utplassert på Ruusan, tilsynelatende engasjert av Kadrian Sey. De fanget heltene og brakte dem til Kadrian i Valley of the Jedi, men trakk seg ut uten videre konflikt da hulen begynte å rase sammen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License