Cilia

Skipet Dr. Joon fikk byttet til seg på Abregado-Rae mot Lusty Whore. Skipet ble døpt Cilia da han fikk det omregistrert til sitt falske navn på Nar Shadaa. Det var i utgangspunktet en z-95 headhunter fighter, men det ble ombygget (fjernet våpensystemer, økt plass) og brukt under letingen etter Tia da hun stakk av. Skipet står nå parkert ett eller annet sted på GLC-basen, og er kun i bruk på en- eller tomannsoppdrag der det er liten fare for konfrontasjoner med fienden i space.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License