Chuul Akels

Specialist Chuul Akels

Chuul.jpg

Chuul er en utsending til "Prinsen av Opprøret" fra det såkalte Moappa-rådet Mon Calamari. Keyan syns quarrener er litt ekle og Chuul er ekstra ubehagelig å ha I nærheten, men siden han har god peiling på kraften har han har blitt plassert som "ekstern konsulent" I lag 8. At Chuul kan knuse bein og stoppe skudd med hjernen sin, har hjulpet ham å bli akseptert av resten av medlemmene. Han er også en veldig dyktig helbreder, til tross for at han bare bruker tang og alger og kolto. Rart det der. Chuul er lett eksentrisk. Han er innesluttet, mumler ofte med seg selv, og mener at evnene hans kommer fra "Moder Dac", som han forøvrig ofte har samtaler med.

Chuul Akels

Male Quarren Noble 1/Scout 5
Age: Hair: Eyes:
Height: Weight: Clothing/Appearance:
Destiny X, Force 7
Init: +3; Senses: Perception +10
Languages: Basic, Quarrenese, Gunganese, Mon Calamari, Bothese, Shyriwook, Bocce
Defense: Ref 19 (flat-footed 19), Fort 20, Will 21
HP: 55, Threshold: 20
Speed: 6 squares
Melee: Quarterstaff +3 (1d6+2)
Ranged: Blaster Pistol +3 (3d6+3)
Base Attack +3, Grp: +3
Attack Options:
Special Options:
Force powers +8: Vital Transfer x2, Move object x2, Force Slam, Force Shield, Slow , force thrust
Str 8 -1
Dex 10
Con 14 +2
Int 14 +2
Wis 14 +2
Cha 12 +1
Talents: Progenitors Call, Waveform, Telekinetic Savant, prodigy
Feats:Weapon Group Proficiency (Pistols, Simple Weapons), Linguist, Force Sensitivity, Shake it off, Force Training x2, Skill focus Treat Injury, improved defenses
Skills: endurance +9, gather info +3, initiative +2, jump +1, knowledges +4, knowledge galactic lore +9, knowledge life sciences +9, perception +9, persuasion +13, pilot +2, ride +2, stealth +2, survival +4, swim +6, treat injury +14, use computer +4, use the force +8
Possessions: Mystisk cloak, pistol, trollmannstav, medpacs.

Tilbake til Lag 8

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License