Chandrila

En Core-planet med en del jordbruk og et rimelig varmt klima. Befolkningen har en kultur som kan karakteriseres som lettere pasifistisk. Chandrilanere setter pris på politikk, debatt, kunst, kultur, og kunnskap. De blir sett på som arrogante av en del andre kulturer.

Hjemplaneten til Mon Mothma. Rebo Joon tok medisinutdannelsen sin her via Imperiets militære studentkvote.

Lag 1 dro hit i år 3 ABY for å sjekke ut en Devilfish-sak. De endte opp uten leads, men med et rustent og koselig devilfiskskip tidligere eid av bandittdrepte herglicer.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License