Menig Celise Macky
Macky.jpg

Ble med i Alliansen og GLC ganske nylig, etter å ha "sittet på gjerdet" en stund. Ble overbevist etter en av Keyans taler til folket på Mon Calamari. Ganske søt, flørter mye med Keyan og andre menneskelige overordnede for å få fordeler (f.eks. for å få mindre kjeft, eller få kulere posisjoner under oppdrag, som å henge på Keyans arm og være til pynt). Dårlig likt av Aayala. Kommer utvilsomt også til å bli dårlig likt av Tia når hun kommer tilbake.

Har, siden returen fra Ryloth, litt oftere fått oppdraget om å beskytte Keyan, om kvelden, i kvarterene hans.
Hmm.

[Pvt. Celise Macky]

[Female Human Scoundrel 1]
Age: Hair: Eyes: Concept:
Height: Weight: Clothing/Appearance: Pæn sekkert
Destiny X, Force X
Init: +6; Senses: Perception +12
Languages: Basic, Mon Calamari
Defense: Ref 15 (flat-footed 12), Fort 11, Will 13
HP: 18, DR: n/a SR: n/a Threshold: 11
Speed: 6 squares
Melee: Unarmed +1 (1d6+1)
Melee: Knife +1 (1d4 +1)
Ranged: Blaster Pistol +1 (3d6)
Ranged: Blaster Rifle +1 (3d8)
Base Attack +0, Grp: +0
Attack Options: Point Blank Shot
Special Options:
Str 12
Dex 12
Con 10
Int 10
Wis 14
Cha 12
Talents: Dastardly Strike
Feats:Weapon Group Proficiency (Pistols, Simple Weapons), Point Blank Shot, Skill Focus: Perception, Martial Arts 1
Skills: Deception +6, Initiative +6, Knowledge Tactics +5, Perception +12, Stealth +6
Possessions: Galla GLC-uniform, Hold-Out-blaster, Autofire-Only Blaster Pistol concealed in Briefcase, Star Wars-Smoking, Zipcuffs, Sånn comlink i øret og i mansjettknappene, Datapads, clipboards, nypussa sko
Racial benefits: Extra skill, extra feat, extra language

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License