Capital Ships
Capital Ships

Dreadnought
2+ km
Enorme krigskip som egenhendig kan holde kontrollen over sektorer. Dreadnoughts har nok ildkraft til å nedkjempe alt annet enn andre dreadnoughts, inkludert flåter av mindre skip. Kan kun nedkjempes av flere battleships, supervåpen og hele flåter, eventuelt en enslig force-sensitiv x-wingpilot. Som regel bærer de flere fighterbrigader, bombers og støtteskip. Mange rommer også bakkestyrker nok til å lett erobre enn godt befestet planet. Kan bombe planeter til glass. Er som regel flaggskip for øvrighetspersoner, og er så å si alltid kommandoskip i større flåter. Skipene er ofte så store at selv om en fighterpilot klarer å ta ut et kritisk system, er det så mange backupløsninger at skipet klarer seg. Selv imperiet har kun et fåtall av disse.
Eksempel: Executor, Eclipse, (Home One)

Battleship
1-2km
Denne skipstypen er som regel ryggraden i en flåte, og kan ofte egenhendig kontrollere en planet eller et tynt befolket system. Har vanligvis masse turbolasere, og hangarmuligheter for fighters. Er designet for å ødelegge andre Capital ships, fungere som moderskip og kommandosenter. Er ikke egnet til å kjempe mot fiendtlige fighters, men med kraftige skjold, antifighterturrets og egne skvadroner er sjelden dette et stort problem. Er lite manøvrerbare, men har ofte god rekkevidde. De tyngste våpnene er sjelden treffsikre mot mindre skip. Har ofte mulighet til å bombardere planeter. Battleships tåler ekstremt mye, men små starfightere kan noen gang fly nær skipets overflate, under skjoldet, og skade kritiske systemer.
Eksempel: Star Destroyers, MC80 Star Cruisers

Carrier
300+ meters
Dette er et samlebegrep på skip hvis hovedformål er å frakte annet krigsmateriell, vanligvis fightere, slik at det lett og hurtig kan deployeres i strid. De fleste større skip har denne muligheten, men en Carrier har dette som eneste rolle. Carriers kan bli fryktelig store og har som regel veldig kraftig skjold og en god del fightere som forsvar, men få kraftige våpensystemer. Store carriers kan effektivt brukes til å blokkere en planet, da fighterpatruljer hindrer trafikk til og fra overflaten. En undergruppe carriers er Troop Carriers, som som regel er mindre og har som formål å få en kampgruppe trygt ned på en planet.
Eksempel: Escort Carrier, Trade Federation Droid Carrier

Cruiser
- Heavy, 600+ meters
- Medium, 400-600 m
- Light, 300-500 m
Den minste skipstypen som i noe monn kan kontrollere en planet. Er mer manøvrerbare enn de større klassene, men sammenlignet med fregatter, destroyere og fightere er dette knapt merkbart. Fungerer vanligvis som støtteskip for større skip, eller som moderskip for fightere og fregatter. Har som regel hangarer for et lite antall fightere. Er mest effektiv til å ødelegge mindre capital ships, men flere cruisere kan fort overvinne et stort battleship. Er som regel små nok til at fightere ikke lett kan plukke ut sårbare systemer, men svakere skjold og superstruktur gjør at fighterne ikke nødvendigvis trenger det. De største skipene blir kalt battlecruisers.
Eksempel: Tartan-Class

Frigate
- Heavy, 300-500 m
- Medium, 400-200 m
- Light, 300-150 m
Fungerer vanligvis som støtteskip til de større klassene, men kan bli brukt til å engasjere svakere capital ships direkte. Er forholdsvis kjappe og manøvrerbare, men har for lite skjold og superstruktur til å tåle noe særlig tung ild. Er ofte utstyrt som antifighterskip, og beskytter mer større cruisers og battleships slik at deres fightere kan bli brukt til andre ting. Vanlig brukt som reiseskip, spesielt der man trenger å flytte mange folk eller behøver et relativt tungt militært nærvær.
Eksempel: Iron Integrity, Nebulon-B

Destroyer
100-250 m
Hurtig, svakt pansret skip. Har som regel prioritert våpen fremfor skjold, og er dermed designet for å gjøre så stor skade at fienden ikke kan gjøre motangrep. Brukes primært mot fightere eller andre lettere mål. Kan tilintetgjøre små mål fort, men større skip har mer staying power, og destroyere taper som regel i kamp mot disse. Brukes ofte til å trenge gjennom fiendens linjer for å ødelegge sårbare mål. Er nyttige i situasjoner der det fart kan ofres til fordel for mer ildkraft og utholdenhet.
Eksempel: Broadside-class, Adz-class

Corvette
75-200 m
Den minste i klassen capital ships. Har som regel kraftige sublightengines, noen få batterier turbolasere, eventuelt torpedolaunchere og antifighterbatterier. Blir sjelden brukt til annet enn rekognosering, screening og i visse tilfeller hit-and-run-taktikker. Har verken ildkraft eller skjold nok til å kunne stå seg mot større capital ships, og er for svakt pansret og bevæpnet til å forsvare seg mot dedikerte fightervinger. Mange korvetter blir utstyrt med ekstra sensorer, og blir sent et godt stykke foran formasjonen for å rekognosere. Korvetter er den vanligste skipstypen for pirater, da målene som regel er dårlig utrustede sivile mål, og hurtigheten hjelper dem å unnslippe loven.
Eksempel: Corellian Corvette

Gunship/Boarding craft/Dropship
20-100 m
Disse skipene har som regel kraftige skjold i forhold til størrelsen, og bevæpning beregnet både på personell og romskip. Som regel er de ikke noen direkte trusler for andre romskip, formålet er heller å få soldater ned på planeter eller inn i fiendtlige romskip. Mot personell på bakken er de imidlertid varierende grader av livsfarlige. Er sjeldent utstyrt med annet enn rom for tropper, ståplasser eller kræsjseter. Noen av disse skipene kan også romme kjøretøyer.
Eksempel: Droch-class, Sentinel-class, Ever Vigilant

Shuttle
5-100 m
Skytler er små skip som er designet for å transportere personell og materiell fra skip til skip eller fra skip til atmosfære. Skipene er sjeldent ment for mer enn dagsreiser og har dertil komfortnivå. Vanligvis er de ustyrt med kraftige sublightmotorer, noen ganger hyperdrives. Mange skytler er ment å være beskyttet av fightereskorte, men skipene har som regel gode skjold, og noen er også utrustet kraftig nok til å forsvare seg mot overtallige angripere.
Eksempel: Lambda Shuttle, Shuttle Tydirium, Aristide, TIE/sh

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License