Bysos Og Ena

Duroser og Tias fosterforeldre. Pappa Bysos arbeidet som pilot for transportskift, mens mamma Ena var hjemme og tok seg av de små. I tillegg til Tia, hadde de fem egne durosbarn.

Både Bysos, Ena og deres barn forsvant fra sine hjem i år -3 BBY. Det ble senere oppdaget at Bysos var fange hos Sarkan, og brukt som middel for å få Tia til å falle til den mørke siden. Han ble deretter drept av Fallas.

Hvor Ena befinner seg for tiden er uvisst. I Tias jakt etter sin durosfamilie har hun funnet ut at Ena sist ble sett som fange på Kessel, sammen med sin yngste datter, men har siden blitt hentet ut av Sarkans menn.

tia
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License