Burning Champions

En organisasjon eller noe som får livsfarlige barabeller til å dukke opp på Emancipation og drepe mannskapet for penger. Har kanskje tilknytning til Deadeye/Theimos.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License