Bothan Space

Bothan Sector, også kjent som: Den Bothanske Union, Bothan Space, Bothania (lite brukt), Stor-Bothawui, the Bothan Empire, Bothan Worlds.

Dette området i Mid Rim består av et knapt dusin verdener spredt over flere solsystemer. Alle planetene har bothanske bosetninger eller kolonier. Det administrativet senteret er Bothawuii, bothanernes hjemverden, og tilholdstedet for Rådsforsamlingen; som grøvt tilsvarer det Galaktiske Senatet.

De har nylig sluttet seg til Republikken, og utgjør en maktblokk da hver planet formelt er selvstendig og dermed representert i senatet. Senatorene følger i rådsforsamlingens ønsker, anført av Borsk Fey'la, Bothawuiis senator.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License