Barabel

Medium size
Speed 6 squares

+2 STR
+2 CON
-2 WIS
-4 CHA

Scales:
DR 10 vs stun
DR 4 vs energy
+1 Ref def
Primitive
Claw Attack 1d6
Bite Attack 1d6
Tail Slam Attack 1d6
+5 Fort def vs radiation resistance
Darkvision

Low-Grade Regeneration- Barabelen kan, med tilstrekkelig hvile og mat, gro ut manglende ukompliserte kroppsdeler. Evnen er svakere enn trandoshanenes, som regel vil det si at en barabels hale gror tilbake etter en par uker. Armer, bein og hode er litt for komplisert.

Barabelens scales beskytter eksepsjonelt mot energi og stun-skade. Dette kommer frem av beskrivelsen av artens Keratin Scales. Skjellene beskytter også mot kniv og slag og kanskje slugthrowers og sånn, men disse skadetypene er generelt så sugne at det ikke har så mye å si, det blir uansett representert ved +1 i ref def.

Ja, du kan skade en barabel mer effektivt med å bruke slugthrowers som er et mindre effektivt våpen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License