Barab I

"Hva kaller man inntrengere på Barab I?"
"Bytte."

Den innerste planeten rundt den røde dvergstjernen Barab i Outer Rim, og den eneste i systemet som er bebodd. Barab II er en død klode av is og stein, og Barab III er en gasskjempe.

Barab I er en mørk og fuktig planet. Relativt mye av strålingen Barab gir fra seg er gammastråling, så det er farlig å bevege seg utendørs om dagen. Om natten faller alt det vannet som har fordampet om dagen, ned som nedbør. Følgelig er det meste av faunaen på planeten nattdyr, og tåler radioaktivitet godt.

Hoveddelen av befolkningen på Barab I er de bråsinte og voldelige barabelene, som er stygge, øgleliknende skapninger. Den eneste bosetningen som har innslag av andre arter er hovedstaden Alater-ka, som også er planetens eneste romhavn. Alater-ka er oppkalt etter imperieoffiseren Osted Alater, som var den som brakte sivilisasjon til planeten i 14 BBY.

Noen dagers reise utenfor Alater-ka finnes landskapet Barab-Pa'kala, som rommer de 25000 år gamle ruinene etter barabelenes høytempel. Tempelet resonnerte med den mørke siden av Kraften, noe som ikke var så rart, siden det var hjemsøkt av Dark Side-spøkelset til den gamle ypperstepresten. Ruinen har imidlertid nå ettertrykkelig rast sammen.

Fram til 5 ABY var planeten styrt av en guvernør fra Imperiet. Han hadde sete i en festning i hjertet av Alater-ka, og det var også en moderat garnison der. Etter Imperiets fall ble det en svært voldelig revolusjon på Barab I, som endte i en ny forfatning. Planetens nye hersker heter Tesar-ka og har tittelen høykonge. Det gamle presteskapet, styrt av den Innerste Sirkel, har også gjenoppstått. Barab I har foreløpig nektet å bli med i den nye republikken.

Se ogå Fel-Muqtar og despoten Xim.

Tia, Joon og Koth Ab'lon var her i 5 ABY sammen med Revok Tesar for å lete etter det forsvunne artefaktet Togorias sverd.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License